Weblog

Heleen van den Berg

Het is inmiddels ruim 4 jaar geleden dat ik werd uitgezonden naar het Midden Oosten.

Nadat ik ruim een jaar in Jordanië had gewoond om Arabisch te studeren, ben ik naar Libanon verhuisd.

Daar mag ik de lokale gemeente 'Resurrection Church Beirut' (RCB) dienen. De gemeente zet zich in op veel gebieden in de samenleving. Eén van de projecten onder de verantwoordelijkheid van deze gemeente, is peuteropvang GROW. De opvang is onderdeel van een zelfstandige NGO met de naam 'Philemon Project'. 

God houdt van kinderen en heeft hen met zorg geweven in de moederschoot. De meeste kinderen die bij peuteropvang GROW komen, groeien echter op in moeilijke thuissituaties en hebben veel extra zorg en liefde nodig. Dat mogen wij bij GROW geven. Zo laten we de kinderen en de ouders heel praktisch ervaren dat God hen ziet, hen kent en ook nu, voor hen zorgt. De kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met het evangelie. Ik ben als logopedist betrokken bij het geven van goede zorg en communicatieondersteuning zodat de taalontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt.

Daarnaast mag ik de gemeente  van RCB ook ondersteunen op het gebied van pastorale zorg en discipelschap voor jonge vrouwen en nieuwe gelovigen. Het is bijzonder om samen met hen te groeien naar diepere geestelijke volwassenheid en te zien hoe Gods Geest krachtig in hen werkt. Ik voel me bevoorrecht om een schakel in hun leven te zijn en met hen mee te wandelen in deze fase van hun leven. Het brengt immense vreugde als mensen God steeds dieper leren kennen en zich steeds meer aan hem toewijden. 

Ik kan soms nog steeds niet bevatten dat God mij riep naar Libanon. Ik zie het als een wonder. Dit land is mijn thuis geworden en het verlangen om Gods bevrijdend evangelie in alle uithoeken van deze natie aan het werk te zien, neemt alleen maar toe. Ik ben dankbaar dat ik hier mag dienen. De oogst is groot en wacht om binnengehaald te worden.
God is nog niet klaar met Libanon. Dwars door alle crisissen gaat Hij door. Dat zien we elke dag.
Daarom blijf ik verwachtend en hoopvol uitzien naar de vervulling van Gods beloften voor Libanon.

Uitgezonden door

Ik ben uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof.  Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.