Dienen & Delen in Nicaragua

weblog John & Marjan Lindhout

Doña Clara

ill860

Een aantal weken geleden overleed doña Clara; een geliefde echtgenote, moeder en oma. Ze was een moederfiguur in de wijk Santa Teresa in Masaya en veel kinderen en jongeren noemden haar dan ook ‘mamita’. Ze was een zorgzame buurvrouw en mens van de gemeenschap. Ze keek als één van de weinigen om naar een jonge moeder die aan tbc leed en stervende was en zorgde na haar overlijden voor de drie kinderen. Ze was een moeder voor velen, in het hart gesloten door mensen die er even doorheen zaten en een arm om de schouder nodig hadden. Ze was niet alleen geliefd in haar eigen buurt, ook veel Nederlanders hielden van haar: afgelopen 15 jaar was ze de gastvrouw bij vele diaconele reizen. Ze zorgde als een moeder voor de Nederlandse bezoekers, een harde werker waarvan men op aan kon. Ze geloofde in God haar Schepper en Jezus haar Verlosser, ze bezocht regelmatig de diensten van de Iglesia Reformada maar ze voelde zich ook nog heel katholiek. Een vrouw van de gemeenschap, een voorbeeld voor velen.


De gemeenschap

Dat ze een vrouw van de gemeenschap was, bleek ook direct na haar overlijden. Binnen 24 uur wordt het lichaam aan de aarde toevertrouwd en dan moet er in 24 uur opeens heel veel geregeld worden. Waar in Nederland heel veel aan de begrafenisondernemer wordt overgelaten, komt hier de gemeenschap in actie. Doña Clara overleed in het ziekenhuis in Managua: hoe kom je daar als familie als je geen auto hebt? De eigenaar van de buurtwinkel een paar huizen verderop kwam in actie en bracht de nabestaanden naar het ziekenhuis. In de volkswijk Santa Teresa in Masaya kwam de hele gemeenschap in actie. De straat voor het huisje van doña Clara werd gevuld met plastic stoeltjes, overal en nergens vandaan gehaald, voor de wake van die nacht.Rond 21.30 uur kwam de kist in Masaya aan en toen zaten er zeker al 200 mensen op stoeltjes op straat rondom het huis. Diverse mensen die kwamen condoleren, zagen we met plastic tasjes naar binnen gaan en even later kregen de mensen op straat een bakje koffie en een broodje aangeboden. Zo zorg je dat de familie de mensen die komen condoleren iets aan kan bieden. Een aantal mensen blijft de hele nacht op straat en bij de familie om te waken, medeleven te tonen en te rouwen. Vroeg op de maandagmorgen zijn een aantal buren met schoppen naar de begraafplaats gegaan om het graf te graven. De familie zelf zorgt voor de touwen om de kist neer te laten. Dezelfde groep buurtbewoners zorgt er ook weer voor dat het graf gevuld wordt met aarde. In het dorpje waar doña Clara geboren is, werd de kerk opengezet en kon de mis gehouden worden voor de overwegend katholieke familie. Zo zagen we hoe binnen 24 uur een gemeenschap in actie kwam om de laatste eer te bewijzen aan haar ‘mamita’ Clara, zonder veel woorden, maar met des te meer daden.


Binnen 24 uur

Het was voor ons de eerste keer dat we meemaakten hoe het is om binnen 24 uur iemand te begraven. Afscheid nemen binnen 24 uur. Een dag na de begrafenis liepen we door een dorpje in het Noorden van Nicaragua. We kwamen daar een begrafenisondernemer tegen met de naam ‘Puertas del Cielo’ met daaronder ‘Atencion las 24 horas’. Misschien niet zo bedoeld door de ondernemer maar wel waar. De hemel is open en er wordt 24 uur per dag gewaakt. Doña Clara overleed net voor Pasen en een paar dagen later vierden we de opstanding van Jezus uit de doden. De priester in Los Altos liet in de mis voor doña Clara uit Romeinen 6:3 lezen: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.” Meer gemeenschap is er niet nodig!

 
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.