Licht voor Libanon

Blog Licht voor Libanon

Kees
Kees is theologisch docent aan het Arab Baptist Theological Seminary (ABTS). Aan dat seminarie worden studenten uit het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika opgeleid om de kerk te dienen. Er zijn in de regio nog veel gemeenten die geleid worden door voorgangers die zelf nauwelijks theologische bagage hebben meegekregen. Als theologisch docent helpt Kees een nieuwe generatie theologen op te leiden en te vormen ten dienste van de kerk in de regio. Studenten volgen een combinatie van online lessen en cursussen op het seminarie. Zo kunnen ze de kennis van de lessen meteen inzetten in hun kerkelijke gemeente. Ook studenten in 'gesloten landen' kunnen op die manier gevormd worden. 

Esther
Esther is jeugdarts bij de Howard Karagheusian Primary Healthcare Center. Deze kliniek is gevestigd in één van de armste wijken van Beiroet. De kliniek biedt, vanuit de gedachte dat iedereen toegang tot gezondheidszorg moet hebben, tegen een zeer klein bedrag allerlei vormen van medische zorg. De kliniek richt zich vooral op kinderen en gezinnen. Daarnaast worden er vanuit de kliniek campagnes opgezet voor preventie en educatie. Esther zal hierbij haar ervaring als jeugdarts vanuit een achterstandswijk in Rotterdam inzetten. 

Esther: "God roept ons om oog te hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving (bv. Psalm 146). Ik hoop tijdens onze uitzending naar Libanon de kwetsbare Libanese en Syrische kinderen daar de gezondheidszorg te bieden die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot gezonde en stabiele volwassenen."


Samen met onze kinderen Hannah, Nathan en Timon gaan wij daarom in Beiroet wonen en werken.

Uitgezonden door

Wij zijn sinds januari 2021 uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.  

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.