Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

1 en 2 Timotheüs als spiegel

ill860

In de afgelopen weken hebben we als kernteam de verschillende gebieden in Luwu bezocht om predikanten, ouderlingen en diakenen te trainen. Het thema van de module was: 'roeping, taken en verantwoordelijkheden van de kerkenraad’. Eén van de onderdelen van de training was het lezen van en reflecteren op de aanwijzingen die Paulus geeft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. We hebben de ambtsdragers uitgedaagd om in de spiegel van 1 en 2 Timotheüs te kijken. Eén van de vragen was: ‘welke aanwijzingen brengt u al in de praktijk en welke aanwijzingen nog niet’? Voor de meeste ambtsdragers voelt zo’n vraag toch wat onwennig. Ze zijn het niet echt gewend om op zichzelf te reflecteren. Toch leverde dit onderdeel van de module leerzame inzichten op. Laat ik een poging doen om een paar dingen uit de gesprekken aan het 'papier' toe te vertrouwen. 

- Ik vraag wie er met opgeheven handen bidt. Lees 1 Tim. 1 vers 8. Niemand reageert. Er ontspint zich een gesprek over de bijbel die geschreven is in een bepaalde context. We praten door over de vraag waarin de blijvende geldigheid gelegen is. We concluderen dat er met opgeheven handen gebeden mag worden, maar dat het geen verplichting is. Blijvende geldigheid heeft het vervolg van dat vers: niet bidden terwijl je boos bent. Maak meningsverschillen eerst goed. Wat zou de kerk groeien en bloeien als kerkenraadsleden en gemeenteleden dit echt in de praktijk zouden brengen.
- Geven we het bidden en danken echt prioriteit? Lees 1 Tim. 2 vers 1. Strekt ons gebed zich uit tot alle mensen? Tijdens het leiden van een eredienst is er de voorbede, maar krijgt dit in ons persoonlijk gebed ook de aandacht die het verdient?
- Het blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is om 1 Tim. 2 vers 5 en 6 in de praktijk te brengen. In deze verzen gaat het om het verkondigen dat Jezus de enige Middelaar tussen God en mensen is. De ambtsdragers geven aan dat ze dit heel ingewikkeld vinden in een moslimcontext. Het stuit op weerstand.
- In 1 Tim. 3 vers 3 en 4 geeft Paulus aan dat ambtsdragers in staat moeten zijn om leiding te geven aan het eigen gezin en gerespecteerd moeten worden door hun kinderen. Ook hier in Indonesië een spannend punt. Tieners lopen ook hier niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend mee in het spoor van hun ouders.
- Hoe ga je als kerkenraadsleden om met de ouderen? Paulus vraagt om richting hen niet hard te zijn, maar hen te vermanen als een vader. Lees 1 Tim. 5 vers 1. De aanwezige ambtsdragers zuchten. ‘Wat kunnen ouderen soms moeilijk doen’, zo is de reactie.
- De aanwijzing van Paulus om gemeenteleden die in zonde leven te vermanen in tegenwoordigheid van iedereen zodat anderen het wel laten om ook in de zonde te leven (1 Tim. 5 vers 20), roept vragen op. In sommige gebieden in Luwu sluit het aan bij het gewoonterecht (adat), maar er zijn ook gebieden waar een letterlijk in de praktijk brengen van deze aanwijzing tot brokken zal leiden. We zijn het erover eens dat vermanen belangrijk is, maar dat we wel moeten zoeken naar een passende manier. 
- Het werkwoord vermanen komt in 1 en 2 Timotheüs en in andere brieven van Paulus regelmatig terug. Steeds weer krijg ik de reactie van de aanwezige ambtsdragers dat ze dat moeilijk vinden. Hoe vermaan je gemeenteleden op een opbouwende wijze? En waarom wordt er alleen tucht toegepast bij seksuele zonden en niet bij roddelen of bij teveel palmwijn drinken?
- In 1 Tim. 5 vers 21 benadrukt Paulus dat er vermaand moet worden zonder vooroordeel, zonder partij te kiezen. Een aanwijzing die schuurt. Want in veel lokale gemeenten is bijna iedereen familie van elkaar. Familieleden vermanen is lastig.
- In 1 Tim. 6 vers 7 t/m 10 schrijft Paulus dat ambtsdragers geen verlangen mogen hebben om rijk te worden. Ze moeten tevreden zijn op het moment dat er geld is voor eten en drinken. Dat laatste kunnen niet alle ambtsdragers zeggen. Want er zijn jaren dat de oogst mislukt. Dan moeten de eindjes aan elkaar geknoopt worden. Tegelijk spreken we richting elkaar uit dat geld een macht is die ons allen in zijn greep wil krijgen. Wat hebben we de genade van Christus en de kracht van de Heilige Geest nodig om deze macht te weerstaan.
- De lege kletspraat waar Paulus in 1 Tim. 6 vers 20 voor waarschuwt, roept veel herkenning op. Lege kletspraat bouwt niet op. Wat maakt roddel in de gemeente veel kapot.
- De oproep van Paulus om te lijden voor Christus (2 Tim. 2 vers 3) betekent in de context hier iets anders dan in Nederland. Hier in Indonesië ervaren christenen tegenwerking. Geen vergunning om een kerk te bouwen omdat de omwonenden (moslims) het er niet mee eens zijn. Op achterstand staan op het moment dat je bij de overheid solliciteert. Zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen.
- Ben ik als ambtsdrager ook een evangelist? Dat is wel wat Paulus in 2 Tim. 4 vers 5 vraagt. Wat kunnen we opgaan in het draaiende houden van het ‘kerkelijke bedrijf'. Wat missen we vaak het vuur van de Geest om in woorden en daden het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.

Zomaar een paar dingen die tijdens de training naar voren gebracht zijn. Wat is het leerzaam om steeds weer in de spiegel te kijken. Aan zelfreflectie te doen. Zodat we ons bewust worden welk deel van onze roeping aandacht behoeft. Het zomaar kunnen dat het u/jou ook aan het denken zet. Dit onderdeel van de training wordt afgesloten met 1 Thess. 5 vers 24 dat gaat over de roepende God die ook trouw is en door Zijn Geest in ons de daadwerkelijke vervulling van de roeping bewerkt. God zelf maakt ons gewillig om gehoorzaam te zijn. God zelf geeft ons de kracht om te doen waartoe we geroepen worden. Wat een mooi perspectief. Voor de ambtsdragers in Luwu en ook voor u/jou.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.