Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

De Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) in tijden van Corona (1)

ill860

Ook Indonesië is getroffen door de pandemie, veroorzaakt door het Coronavirus. Het raakt ook de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL), de kerk die wij mogen dienen. In de komende tijd wil ik de GPIL in deze tijd van Corona een gezicht geven, door met enige regelmaat een predikant aan het woord te laten over de situatie in zijn of haar gemeente. Hopelijk helpt het om ook in deze tijd oog te houden voor de (nood in de) wereldkerk en de GPIL in uw gebed niet te vergeten.

De eerste predikant die ik een aantal vragen voorleg is ds. Lambang M. Tandi Pare. Hij is voorzitter van het synodebestuur. Ik vraag hem naar de situatie in Indonesië en naar het beleid van de overheid.

‘Het beleid van de regering is het verminderen van bijeenkomsten waar grotere groepen mensen bij elkaar komen. De boodschap van de overheid is: blijf in huis om daar te werken, te leren, beleg ook thuis erediensten,  gebruik een masker. Er zijn nog veel burgers die de geen gehoor geven aan de oproep van de overheid.’

‘De economische situatie geeft veel reden tot zorg. Denk  in het bijzonder aan de predikanten die voor de kosten van hun  levensonderhoud afhankelijk zijn van de gemeente. Maar er mogen nu geen kerkdiensten belegd worden in het kerkgebouw (alleen in de huizen) zodat de collecten ook niet ingezameld kunnen worden. Op dit moment is er nog wel genoeg eten.’

‘Gemeenteleden maken zich zorgen en zijn bang. Hoe zal het virus zich verder verspreiden? Lang niet iedereen kan het zich veroorloven om in huis te blijven omdat als er niet gewerkt wordt er ook geen eten is. Hier in Palopo zijn er al heel wat contracten ontbonden. Of het salaris wordt maar voor een deel uitbetaald’. 

Ik vraag ook naar de situatie in de gemeenten. 

‘Sinds zondag 22 maart tot op dit moment worden er geen kerkdiensten gehouden, maar worden er erediensten belegd in de huizen van de gemeenteleden. Een enkele gemeente heeft online-kerkdiensten, maar de meeste predikanten zorgen ervoor dat er een orde van dienst beschikbaar is en een preek, zodat er in elk huis een kerkdienst gehouden kan worden’. 

Ik vraag of ds. Lambang de gelovigen in Nederland iets uit de Heilige Schrift wil meegeven, bijv. uit een preek die hij gehouden heeft. Hij haalt een preek aan over Mattheus 14 vers 22-33 met als thema: een grens passeren, de onrust te boven komen. 

‘In dit gedeelte raken de discipelen met hun schip in een storm terecht. Wat zijn ze bezorgd en bang. Straks verdrinken ze. Net als de discipelen zijn ook wij bezorgd en bang. Wat lijken wij ook op Petrus. Wij geloven dat Jezus onze verlosser is. Op momenten van gevaar of crisis geven we ons over aan Hem en gaan (over het water) naar Hem toe in het vertrouwen dat we met Hem alle gevaren en problemen te boven komen. Maar op het moment als we naar Hem op weg zijn, letten ook wij op de krachtige wind in de vorm van kritiek, van een vermaning, van iemand om ons heen die geen echte vriend is. Het beïnvloedt ons en we zijn niet meer op Christus gericht. We voelen ons minder veilig en de geloofsrelatie met Christus komt onder druk te staan en we dreigen met de wereld ten onder te gaan. Ons richten op Christus alleen is nog niet zo eenvoudig. Gelukkig leert deze geschiedenis ons dat de Heere niet wil dat Zijn kinderen ten onder gaan. Hij laat ons niet alleen in de worsteling. Ook niet in onze worsteling met het Coronavirus. Vertrouw ten volle op Christus, want Hij is het die ons in staat stelt om de stormen in het leven te boven te komen. God heeft ons nooit een rustige zee beloofd, maar God heeft ons wel een zekere plek beloofd waar wij met ons levensschip kunnen aanleggen/aanmeren’.

Ik vraag waar de kerkelijke gemeenten in Nederland voor kunnen bidden.

‘Bidt dat de Coronacrisis snel eindigt en er spoedig herstel kan plaatsvinden.’

Ik vraag waar hij voorbede voor doet.

‘Ik bid dat de gemeenten in Nederland blijvend worden gezegend door de Heere. Ik bid dat de gemeenteleden in Nederland het Coronavirus op een krachtige en vastberaden wijze tegemoet treden.’
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • janneke Langendoen

    15 april 2020, 11:02

    Dank je wel Laurens-Jan voor het ons op de hoogte houden van hoe het met jullie gaat. We hebben het regelmatig over jullie en bidden voor jullie als gezin en voor de mensen om jullie heen. Ik houd het kort, want ik zit met mijn jongste kleindochter huiswerk te maken ... wat ben ik blij dat er scholen zijn, dit vereist veel doorzettingsvermogen van zowel ouders/oma's als docenten, maar het gaat goed. Hebben jullie kinderen nu ook digitaal onderwijs, of lukt dat bij jullie niet? We hadden nog wat kopie nodig voor het kerkblad en ik wilde juist iets over de GZB-reis naar Sulawesi gaan schrijven, dat is nog erg onzeker natuurlijk,maar dit is veel actueler en kan mooi geplaatst worden. Dank, lieve groeten en Gode bevolen, Janneke

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.