Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

De Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) in tijden van Corona (2)

ill860

Jakarta is ook in Nederland in het nieuws geweest. De hoofdstad is zwaar getroffen door het Coranavirus. Een paar dagen geleden vertelde de voorzitter van het synodebestuur in het algemeen over de Coranacrisis in de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Nu het verhaal van één van de twee GPIL-dominees in Jakarta (van de enige twee GPIL-gemeenten buiten het eiland Sulawesi): ds. Kristano Taba, predikant binnen de GPIL sinds maart 1995. Hopelijk helpt het om ook in deze tijd oog te houden voor de (nood in de) wereldkerk en de GPIL in uw gebed niet te vergeten. 

Ik vraag ds. Kristano naar de situatie in Jakarta en naar het beleid van de overheid.

‘Jakarta is de eerste stad in Indonesië waar de zgn. PSBB van kracht is. Dat staat voor sociale begrenzing op grote schaal. De scholen, bedrijven, en fabrieken zijn gesloten. Bijeenkomsten in kerk en moskee zijn niet toegestaan. Tijdens een begrafenis van iemand die niet is overleden aan Corona mogen maximaal 20 mensen aanwezig zijn.

Er zijn nogal wat mensen die geen vast inkomen hebben. Ze verkopen eten op straat. Of vervoeren mensen door de stad op hun motorfiets. Zij moeten werken om inkomen te krijgen. Op de markt is nog genoeg eten en de prijzen zijn nog niet enorm gestegen. De overheid maakt geld vrij om hen die het zwaarst getroffen worden door de Coronacrisis met rijst, palmolie, suiker, enz. bij te staan.’ 


Ik vraag ook naar de situatie in de GPIL-gemeenten van Jakarta. 

‘De gemeenteleden zijn wel bezorgd, maar zijn ook sterk, omdat ze vertrouwen op de Heere. Zij die werken in de medische zorg, in het leger of bij de politie werken juist heel hard. Een aantal gemeenteleden is door hun werkgever naar huis gestuurd en zijn werkeloos. Denk aan zeelui. Een deel van de scheepvaart ligt stil om verspreiding van het virus tegen te gaan. Men maakt zich bezorgd omdat de financiële middelen in rap tempo minder worden.

De eredienst op zondag maken de gemeenteleden in hun huizen mee via live-streaming op Facebook. Voor de eredienst door de week maakt de predikant een liturgie en een preek die hij in pdf via Whatsapp naar zijn gemeenteleden verstuurt. Zo kunnen deze erediensten in de huizen toch doorgang vinden.’


Ik vraag of ds. Kristano de gelovigen in Nederland iets uit de Heilige Schrift wil meegeven, bijv. uit een preek die hij gehouden heeft.

‘Een paar dingen uit 1 Petrus 1 vers 1,2 en 8 zou ik de gemeenteleden in Nederland willen meegeven. Een brief geschreven in een tijd dat de gemeente van Christus vervolgd werd en in de samenleving buiten gesloten werd. Petrus bemoedigt de gelovigen door hen erop te wijzen dat ze door God uitgekozen zijn, overeenkomstig Gods plan, zodat ze gehoorzaam zouden zijn aan Jezus Christus. 

Petrus wenst hen vrede toe. Dat is vrede die gebaseerd is op de vrede van Christus die opgestaan is uit de doden. Zoals Hij in het midden van Zijn discipelen verscheen, zo verschijnt Hij ook in ons midden. Wij zijn bang en verbergen ons. Hij zoekt ons op en geeft leven in vrede. Deze vrede van Christus maakt geduldig in het lijden. Het lijden is niet in staat hen te doen vallen (te doen verliezen) want Christus is voor ons gestorven en is opgewekt uit de doden. Dit geeft ons hoop, juist nu we bang zijn voor het Coronavirus.

Vers 8 maakt duidelijk dat een persoonlijke reactie nodig is. Een volledig vertrouwen op de Heere. Er zijn veel persoonlijke ervaringen met de Heere die we als gemeente niet kunnen vergeten: de Heere vergeeft onze schuld, geneest van ziekten en geeft nieuwe kracht, zodat wij de problemen en moeilijkheden te boven komen. Deze ervaringen waarin we Gods liefde ervaren en Zijn leiding motiveren ons om de Heere God lief te hebben en op Hem te vertrouwen. Gelukkig ben je als je ook in tijden van Corona (tegenspoed) je vreugde blijft vinden in de Heere.’


Ik vraag waar de kerkelijke gemeenten in Nederland voor kunnen bidden.

‘Bid voor dokters, specialisten in het ziekenhuis, het leger en de politie, alsmede voor de overheid in het tegemoet treden van deze pandemie. Bid voor de gemeenteleden die in hun huizen leren en werken. Bid voor hen die geen werk meer hebben (niet kunnen/mogen werken) en geen inkomen hebben. Bid voor hen die ziek zijn of in rouw gedompeld zijn.’

Ik vraag waar hij voorbede voor doet.

‘Ja Heere, zegen alle gemeenteleden in Nederland, zodat ze sterk blijven in het tegemoet treden van deze pandemie.
Ja Heere, troost, heel en geef kracht aan hen die zwak, ziek of verdrietig zijn. 
Ja Heere, zegen en bescherm de dokters, de medische specialisten, de overheid, de politie en het leger in Nederland zodat ze krachtig blijven in het uitvoeren van hun taken en dienst. 
Ja Heere, bewaar dit land, beveilig, geef vrede en geef een economie die stabiel blijft. 
Dit bidden we U in de naam van de Heere Jezus. 
Amen.’ 


 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.