Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

De Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) in tijden van Corona (3)

ill860

Bijna alle GPIL- gemeenten bevinden zich in Luwu Raya. In Jakarta (eiland Java) zijn echter ook 2 GPIL- gemeenten en omdat de stad Jakarta (relatief) zwaar getroffen is door het Coranavirus heb ik in de vorige blog een GPIL -dominee uit Jakarta aan het woord gelaten.

Ook in Makassar zijn 2 GPIL -gemeenten. Makassar is de hoofdstad van de provincie Zuid-Sulawesi en Luwu Raya maakt deel uit van deze provincie. Omdat ook Makassar (relatief) zwaar getroffen is door het Coronavirus laat ik deze keer een GPIL- predikant uit Makassar aan het woord. Zijn naam is ds. Daniel Bua. Hopelijk helpt ook zijn verhaal om in deze tijd van Corona oog te houden voor de (nood in de) wereldkerk en de GPIL in uw gebed niet te vergeten. Overigens zijn er dus maar 4 GPIL-gemeenten in grote steden (2 in Jakarta en 2 in Makassar). Alle andere GPIL-gemeenten bevinden zich in veel kleinere steden, dorpen, het platteland en ook een heel aantal bevindt zich in afgelegen gebieden.

Ik vraag ds. Daniel Bua naar de situatie in Makassar en naar het beleid van de overheid.

‘Ook hier heeft de overheid allerlei regels uitgevaardigd. Scholen zijn gesloten. Mensen werken thuis. Afstand bewaren tot elkaar. Niet in groepjes op straat bij elkaar komen. Activiteiten en bijeenkomsten zijn geannuleerd. Grote delen van de markt gesloten. Geen eredienst in kerk of moskee, enz. 

Toch hebben de maatregelen nog onvoldoende effect gehad. Na het eiland Java is in Indonesië Zuid-Sulawesi en met name Makassar het zwaarst getroffen door het Coronavirus. Het lukt nog onvoldoende om de keten van verspreiding te breken. Ook in Makassar is de overheid daarom overgegaan tot een PSBB. Een begrenzing op allerlei gebied en op grote schaal. Je mag alleen de straat op voor het echt noodzakelijke. Je mag dus ook de straat niet op om te werken. Je mag alleen in de auto zitten met huisgenoten. Het dragen van een masker is verplicht. Politie en leger worden ingezet om de naleving te controleren en te handhaven. 

Ook de economie is zwaar getroffen. De koopkracht is afgenomen omdat de waarde van het geld gedaald is en velen hun werk (en dus ook hun inkomsten) zijn kwijtgeraakt.’


Ik vraag ook naar de situatie in de gemeenten. 

‘Sinds eind maart komt de gemeente niet meer als geheel samen en vinden de erediensten in de huizen plaats. Ten behoeve van de ’s zondagse eredienst neem ik een dienst op. Die plaats ik dan op youtube en kan vervolgens door de gemeenteleden bekeken/beluisterd worden. Live-streaming is niet mogelijk omdat hier veel dure internetdata voor nodig zijn. Omdat er geen erediensten in de kerk plaatsvinden zijn er veel minder offergaven (collecteopbrengsten) voor de Heere en zijn dienst.’

Ik vraag of ds. Daniel Bua de gelovigen in Nederland iets uit de Heilige Schrift wil meegeven, bijv. uit een preek die hij gehouden heeft.

Ds.  Daniel Bua heeft gepreekt over Lukas 21 vers 36 waar de Heere Jezus zijn discipelen oproept om te waken en te bidden om waardig geacht te worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

‘Jezus voorziet dat wat Hem en Zijn discipelen te wachten staat aan lijden, tegenslag en vervolging en drukt hen op het hart om te volharden in het geloof. Wij als volgelingen van Jezus moeten niet denken dat lijden, tegenslag en vervolging ons voorbij zullen gaan. Ook een christen leeft in een wereld vol gevaren en bedreigingen. Ook wij worden opgeroepen om stand te houden en onze integriteit als christen te bewaren. 

Dit betekent zeker ook een positieve houding richting de overheid die maatregelen neemt voor ons bestwil. Om ons te beschermen. Het betekent ook dat we ons in alles overgeven aan God die alle macht heeft. Nu inkomsten wegvallen en we ons zorgen maken over onze dagelijkse levensbehoeften moeten we dat voor ogen houden. Onze God heeft alle macht om te verlossen. Laat dit vertrouwen ook blijken in onze houding en daden. Te midden van familie en samenleving.’

Ik vraag waar de kerkelijke gemeenten in Nederland voor kunnen bidden.

‘Bid dat wij als gemeenteleden gehoor geven aan de oproepen van de overheid. Bid ook voor de dienaren van God (predikanten) die ook in deze tijd geroepen zijn om het Woord van God te brengen. Soms via internet (youtube), soms door een liturgie en preek te delen met de gemeente. Bid voor de gemeenteleden die in hun huizen diensten houden, maar dat helemaal niet gewend zijn.’

Ik vraag waar ds. Daniel Bua voorbede voor doet.

‘Wij bidden voor de gemeenten in Nederland met als doel dat zij sterk blijven in het geloof. Wij bidden ook om levenswijsheid in het tegemoet treden van het bedreigende virus en de economische neergang.’

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.