Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Dilemma

ill860

Gemiddeld genomen hebben de mensen hier in Indonesië het minder goed dan u/jij die in Nederland woont. De (verborgen) werkloosheid is hoog en er is geen sociaal vangnet zoals in Nederland. Soms wordt er een appèl op ons gedaan. Hoe reageer je daarop? Dat is nog niet altijd zo eenvoudig. In deze blog een voorbeeld.

Ik spreek met enige regelmaat met een predikant uit de GPIL (kerk die wij dienen) die al vier jaar ‘aan de kant staat’. Zijn periode in een bepaalde gemeente zat erop, maar het lukt het synodebestuur maar niet om hem te ‘matchen’ met een lokale gemeente. Daar zijn verschillende redenen voor. De predikant heeft een hersenbloeding gehad. Hij is daar wel van hersteld, maar het lijkt erop dat de lokale gemeenten toch liever voor ‘safe’ gaan als het om de gezondheid van hun nieuwe predikant gaat. Verder is de ene predikant (net als in Nederland) populairder dan de ander. Deze dominee is blijkbaar niet zo ‘gewild’. Gevolg is wel dat de dominee nu al vier jaar geen inkomen heeft.

Kan dat zomaar?! Een predikant losmaken omdat zijn termijn in een gemeente erop zit, maar hem vervolgens aan zijn lot overlaten? En wat doet de overheid? De overheid kent natuurlijk programma’s om de allerarmsten bij te staan. Maar dan moet je er wel erg aan toe zijn. Binnen en buiten de GPIL zijn wel gemeenteleden/familieleden die helpen, maar waar de dominee vooral mee zit, dat zijn zijn kinderen. Er is nu geen geld om hen te laten studeren (MBO of HBO).

De predikant is niet bij de pakken neer gaan zitten. Op het terrein van de landelijke kerk heeft hij een drietal koeien lopen. Die krijgen als het goed is kalfjes. Die kalfjes worden groot en vervolgens kan zo’n kalf dat een koe geworden is, verkocht worden (voor het vlees). Zo’n jonge koe levert aan het eind van de rit best wat op (omgerekend zo’n 500 euro), maar voordat het zover is… En drie koeien is wel wat weinig voor een redelijk inkomen. 

Nu het dilemma. De dominee vraagt een gesprek met me aan en vraagt me of ik in Nederland mensen wil vragen die hem een bedrag willen lenen om één of meer koeien te kunnen kopen. Koeien die al gedekt zijn (en dus kalfjes gaan krijgen). Bij één koe moet je denken aan een bedrag van omgerekend zo’n 600 à 700 euro. De dominee verzekert me dat hij het geld na een aantal jaren zal terugbetalen en dat het geld dat hij verdient niet alleen hemzelf ten goede zal komen, maar ook anderen. 

Hoe op dit verzoek reageren? Is dit een verzoek dat ik aan u moet doorgeven? Ik weet het niet. Is de dominee er erg mee geholpen? Dat zeker. Worden wij als gelovigen in Nederland geroepen om te delen van onze rijkdom? Dat zeker. Maar welk verzoek komt er na dit verzoek? Zoveel mensen hebben het minder dan wij en worstelen om te overleven. En verder: ik kan u niet garanderen dat u het geld terugkrijgt. Wat vindt u/jij? Is dit een verzoek dat ik aan u moet doorgeven? Hoe moet je hier op reageren? Welke overwegingen voor en tegen komen er bij u/jou naar boven? Wie zegt: ik leen die dominee het geld voor één koe?


 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • M. van Leeuwen

  24 oktober 2019, 10:29

  Als ik wist dat ik echt met 1 koe kon helpen, zonder dat je daarmee iemand bevoordeelt, zou hij van mij een koe kunnen krijgen. Liever dat, dan lenen. Omdat ik me erg ongemakkelijk zou voelen, als hij hier nog weer harder voor zou moeten werken om het mij terug te geven. Maar wellicht ben ik dan hoogmoedig, omdat ik wil geven en niet terug ontvangen. Nog liever zou ik doneren aan een steunfonds, waarop mensen een beroep kunnen doen en vanwaar uit de gelden worden verdeeld. Dat zal dan niet meer zijn dan een druppel op een gloeiende plaat, maar het houdt ook de ontvanger allert en zoekend naar meerdere mogelijkheden. In Malawi schrok ik vaak enorm terug om geld te geven aan de armen met de gedachte 'je helpt ze er niet echt mee'. Daar heb ik nog elke dag spijt van. Soms moet je ook na alle 'overgeweeg' in je hoofd, zonder het idee te hebben dat je iets goeds doet, handelen, wellicht geven. Het moment het onnozele schaap van Mattheus 25, wat zelf niet in de gaten had wat hij deed, waar ik zo naar verlang, is dan al lang voorbij gevlogen!
 • Fam. Van Schaik

  24 oktober 2019, 06:03

  Lenen en terugbetalen zal lastig worden lijkt mij, ook om dat te regelen. Daarom denk ik als nog 9 mensen mensen 70 euro geven
  Kan de dominee z'n koe kopen, het is toch te gek dat hij geen vergoeding van de kerk ontvangt.
  Als hij weer boven Jan is kan hij weer anderen helpen. We horen graag waar ons deel geen kan.
 • arie van Zutphen

  24 oktober 2019, 09:52

  Dag Laurens jan, Mijn naam is Arie van Zutphen, als diaken van de herv gem Wilnis zit ik in de zending commissie en maak ik met Marjan mijn vrouw de stukjes over jullie in Indonesië voor onze zending krant. Nu ben ik ook melkveehouder dus als het over koeien gaat dan spreekt mij dit wel aan. Een koe van ons eigen naar Indonesië brengen is wel een dure oplossing, Dus op de vraag wie leent die dominee geld voor een koe willen wij wel ja zeggen . Ik begrijp al je overwegingen die in je stukje schrijft maar als we nooit wat doen komen we nooit verder..
  vr.gr Marjan en Arie van Zutphen
 • Gerrie Blok

  25 oktober 2019, 09:07

  Wat hebben we het in NL toch goed. Uit vriendenkring weet ik hoe moeilijk het voor ouders is om hun kinderen te laten studeren .
  Ik begrijp dat de gedupeerde ds hulp vraagt in het rijke westen. Degenen die dit verzoek via Laurens Jan ontvangen zijn meestal mensen die hun verantwoordelijkheid nemen in hun giftenbeleid. En helaas hebben zij ook hun grenzen. Het doet wel pijn. En toch kan het gebeuren dat God iemand aanstuurt om te helpen. Dus goed dat je het geschreven hebt. Heel fijn dat je naar hem hebt kunnen luisteren.
  Moge de liefdevolle nabijheid van onze God door jullie heen zich verspreiden in jullie leef omgeving.
  Gerrie
 • À.Verboom

  3 november 2019, 03:50

  Vanuit Math25:40,45 geeft de Heere hier zelf het antwoord op. Met groet

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.