Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Hondenvlees eten

ill860

Vorige week vergaderde ik drie dagen met het synodebestuur. We bespraken onder andere mijn voorstel over vorming en toerusting. Tussen de bedrijven door was er ook tijd om over van alles en nog wat door te praten. Eén van de onderwerpen die een aantal keer terugkwamen was het eten van hondenvlees. Eén van de predikanten uit het moderamenbestuur is namelijk niet alleen verzot op het eten van hondenvlees, maar slacht ook zelf honden. Ik vroeg hoe hij een hond slacht. Zijn antwoord was: 'Ik sla met een steen van achter op het hoofd van een hond. Dan is de hond in één keer dood. Vervolgens kan het verdere slachten beginnen'.
Hoe zijn we ooit op dit onderwerp gekomen? Een aantal weken geleden mocht ik meedoen aan de bevestiging van een kandidaat-predikant tot predikant in de volle rechten (en plichten). Na afloop van de bevestiging stond een heerlijke maaltijd voor de gemeenteleden en andere gasten gereed. Eén van de gerechten was hondenvlees. De dominee die (zo later bleek) ook zelf honden slacht, moedigde mij aan om het hondenvlees te proeven. Volgens hem overheerlijk. Ik liet me overhalen. Het hondenvlees was pittig gekruid en de smaak vond ik niet heel opzienbarend lekker, maar zeker niet vies.
Terug naar de vergadering met het synodebestuur. De man die als tuinman/klusjesman/bewaker van de GPIL (kerk waar wij voor werken) op het terrein van het synodekantoor woont en werkt, was ziek geworden. Zijn maag was niet in orde. Er werd gespeculeerd over de oorzaak. Twee opties passeerden de revue. 1. Hij had de dag daarvoor de kop van een vis opgepeuzeld (wordt door velen hier als een lekkernij beschouwd). 2. Hij at nooit hondenvlees. De laatste verklaring werd door een aantal gespreksdeelnemers als de beste verklaring beschouwd. Waarom? De gedachtegang is als volgt. Honden houden boze/kwade/duivelse machten/geesten op een afstand. Daarom begraven veel mensen een hondenkop in hun tuin en eten veel mensen hondenvlees. Ook dat laatste is heel belangrijk. Want hondenvlees eten betekent dat de kracht van de hond door je bloed gaat stromen. Zodoende word je beschermd tegen de duistere machten die jou ziek maken. Tot zover de gedachtegang. Wat was mijn bijdrage aan het gesprek? Ik reageerde enigszins verbaasd en informeerde of ze dit echt geloven. Er werd eerst wat gelachten voordat er serieus antwoord kwam. Toen het gelach wat bedaard was, gaf de dominee toe dat hij hondenvlees ook gewoon heel lekker vond. 'Maar', zei deze dominee, 'in de Bijbel wordt toch wel degelijk gesproken over duistere machten en krachten?’ Mijn antwoord was: 'Inderdaad wordt er in de Bijbel over zulke machten en krachten gesproken, maar de bevrijdende boodschap is dat Jezus Christus de overwinning over deze machten en krachten heeft behaald, dat we daarom niet bang hoeven te zijn en dat we daarom geen hondenvlees nodig hebben om beschermd te worden tegen deze machten en krachten'. In het slot van het gesprek hebben we dit nog wat uitgediept. Als het besef van duistere machten en krachten die je leven bedreigen nog sterk leeft in het hart van de leden van de GPIL, zouden de predikanten daar in de verkondiging dan niet meer aandacht voor moeten hebben? Niet alleen preken over Jezus die onze schuld (zonden) verzoend heeft, maar ook over Jezus die overwinnaar is over het rijk van de duisternis en onder wiens vleugels wij veilig zijn.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Gerrie Blok

    20 februari 2019, 04:12

    Dominee Laurens Jan je krijgt toch bijna op een presenteerblaadje aangereikt wat je in te ontwikkelen programma moet meenemen. Zo essensioneel. Het is zo goed dat je een half jaar neemt om zo omder de bevolking en "gemeente leden" te vertoeven. Ik ben zo blij dat je daar aan mg werken in Indonesia. Zusterlijke groet voor jullie gezin. Gerrie
  • Ard van den Berg

    6 mei 2019, 09:20

    Het Evangelie van de overwinning bij jullie en hier in Nl. belangrijk om te verkondigen! Hoe concreet kan dat zijn aan zo'n maaltijd. Mooi en moedig getuigenis!

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.