Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

HP in de kerk

In de kerk waar wij elke zondag naar toe gaan, de Gereja Kristen Indonesia (GKI) zitten veel jonge mensen. Yogyakarta is nl. een echte studentenstad en de GKI weet veel christelijke studenten te trekken. Op het moment dat er uit de Bijbel gelezen wordt, leest bijna iedereen mee. Sommigen uit een meegebrachte bijbel, maar de meerderheid leest mee vanaf hun mobiele telefoon (wordt hier HP genoemd). Een positieve zaak. Fijn dat jong (en oud) aandachtig meeleest. Mooi toch dat de moderne communicatiemiddelen ook hiervoor benut kunnen worden. Toch is er ook een andere kant. Om ons heen zien we ook dat de telefoon vooral tijdens de preek voor andere dingen benut wordt. De ene na de andere app wordt geopend om de binnengekomen meldingen te checken en berichtjes te beantwoorden. Is dit in de kerken in Nederland anders? Feit is dat de HP  ervoor kan zorgen dat het zaad van het Woord wordt weggepikt voordat het de kans gehad heeft om in de aarde in te dalen. Laten we in binnen- en buitenland alert zijn voor deze keerzijde van het gebruik van een HP in de eredienst. Gewoon door het goede voorbeeld te geven en door elkaar scherp te houden. Kan dat laatste zonder dat we elkaar er ook op aanspreken?

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.