Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Inleidende vragen bij de eerste preekmodule

ill860

In de vorige blog heb ik iets geschreven over het eerste onderdeel van de eerste preekmodule (brainstorming over de vraag: wat is een goede preek?). Wat waren de volgende onderdelen? Na de beginvraag, hebben we met elkaar nagedacht over de volgende vragen.
 
 1. Wat kan een prediker leren van Ezra? Lees Ezra 7 vers 10
De ambtsdragers zijn gewend om te luisteren tijdens vorming en toerusting. Middels deze vraag worden de ambtsdragers aan het werk gezet. Zelf de tekst uit de Bijbel lezen en zelf een eerste poging doen om een antwoord te vinden. In de hoop dat de opgedane kennis beter blijft hangen. Tijdens de gegeven trainingen (gegeven op 11 trainingsplekken) wordt er goed gereageerd. Al snel komen de drie gehoopte antwoorden. We kunnen drie dingen leren van Ezra: ijverig en nauwgezet de Heilige Schrift bestuderen, het Woord van God in je eigen leven doen (in de praktijk brengen) en vervolgens dat Woord van God weer aan anderen doorgeven (onderwijzen).
Een korte Bijbelstudie. Eenvoudig. Maar het raakt wel de kern. Een vraag die het zelfvertrouwen van de deelnemers vergroot. Want het is niet de trainer die de antwoorden geeft, maar het zijn de deelnemers zelf die het antwoord vinden (en daarvoor ook gecomplimenteerd worden).
 
2. Waarom is het belangrijk om te preken? Lees Romeinen 10 vers 14, 1 Korinthe 1 vers 18 en Psalm 119 vers 105.
Tijdens de training lezen we eerst samen de drie Bijbelgedeelten. Vervolgens krijgen de deelnemers een paar minuten de tijd om hun antwoorden op te schrijven. Iedereen wordt dus ‘gedwongen’ om zelf na te denken. Vervolgens worden de deelnemers gevraagd om hun antwoorden te delen.
 
3. Wat is preken? Lees 2 Timotheüs 4 vers 2, Lukas 4 vers 18 en Handelingen 5 vers 42.
Er zijn altijd deelnemers die alle teksten wel willen lezen, maar het doet ook andere mensen goed om uitgenodigd te worden een Bijbelgedeelte te lezen. Dat geldt ook voor de antwoorden op de vragen. Veel ambtsdragers voelen zich minder dan anderen (bijv. omdat ze alleen de lagere school doorlopen hebben). Door ook hen uit te nodigen hun opgeschreven antwoorden te delen en hen voor het goede antwoord te bedanken, groeien ze in zelfvertrouwen en eigenwaarde.
 
4.  Wat zijn de kwaliteiten van een goede prediker? Lees 1 Korinthe 4 vers 1 en 2, 1 Thessalonicenzen 2 vers 7 en 8, Efeze 6 vers 19 en 20, 2 Korinthe 4 vers 5 en 7, 2 Korinthe 5 vers 20 en Romeinen 10 vers 15.
Met elkaar maken we een lijst met kwaliteiten van een goede prediker: iemand die kan worden vertrouwd, vriendelijk, vrijwillig het evangelie en zichzelf willen delen, vol liefde zoals een moeder voor haar kinderen, begenadigd met het woord van de waarheid, de kracht niet van zichzelf, maar van God verwachten, gezonden als brenger van goed nieuws, bemiddelaar die namens God aandringt om zich met God te verzoenen, moedig om geheim van het evangelie te delen.
Vervolgens nemen we de tijd voor reflectie. Dat doen we door na te denken over de volgende vraag: in welke kwaliteit wil jij groeien? De deelnemers krijgen een halve minuut om over deze vraag na te denken. Vervolgens worden de deelnemers gevraagd om te delen in welke kwaliteit ze willen groeien (en waarom). Tijdens de training is er altijd wel één deelnemer die zegt: ik wil in al die kwaliteiten groeien.
 
Vier inleidende vragen. We nemen er samen een uur de tijd voor. Vanuit het verlangen om eerst een Bijbelse basis te leggen.
 
In de volgende blog iets meer over de rest van de module.
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Gerrie

    23 juni 2021, 09:42

    Mooie opbouw, intensieve les. Kan iedereen dit bijhouden was mijn reactie. Voor verwerking zal de nodige tijd vergen. Maar ze zijn verlangend om te groeien in de bediening. Op de plaats waar ze geroepen zijn. Leren om verstaanbaar te blijven.
    Inmiddels zie ik volgend blog binnenkomen. Hartelijk dank. Moge de hardwerkende en studerende studenten je bemoedigen om vol te houden.
    Gerrie

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.