Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Persembahan (collecte)

ill860

In de zondagse erediensten hier in Indonesië vallen mij dingen op. Omdat ze anders gaan dan ik gewend ben. Dingen waar ik van leer. Laat ik er in deze blog  weer één noemen: de collecte. Ook in de Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL), de kerk die wij mogen dienen, worden er collectezakken gebruikt. Dat is vast een gewoonte die ze overgenomen hebben van de Nederlandse zendelingen. Daarnaast staat er ook een offerblok voorin die voor een speciaal doel is. Tijdens de collecte gaan de ambtsdragers niet alleen met de collectezakken rond, maar staan de gemeenteleden ook op om een bijdrage in het offerblok te deponeren. Tijdens de collecte wordt er een lied gezongen dat te maken heeft met geven, met overgave aan God, met de vreugde om God te dienen, ook met je geld en goed. Niet altijd, maar met enige regelmaat zegt de gemeente voorafgaand aan de inzameling van de gaven samen een tekst op. Ik noem er hier een paar: 
- 1 Kronieken 29 vers 14: Want ik (David), evenals mijn volk, ben niet in staat zoveel vrijwillige gaven te schenken. Van U komt dit alles en wij schenken U slechts wat wij uit uw hand ontvangen hebben (Willibrordvertaling). 
- Psalm 50 vers 23: Wie een dankoffer brengt, erkent wie Ik werkelijk ben; wie niet van mijn wegen wijkt, laat Ik het heil zien dat van God komt (WB). 
- Psalm 98 vers 8: Huldig de glorie van zijn naam, betreed zijn voorhof met uw geschenken (WB). 
- 2 Kortinthe 8 vers 12: Als de bereidwilligheid er maar is, is alles welkom: er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft (WB). 
- 2 Kortinthe 9 vers 6: Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten (WB). 
Andere teksten die ik voorbij heb horen komen zijn: Deuteronomium 28 vers 8, 1 Kronieken 16 vers 29, Psalm 86 vers 12, Psalm 119 vers 108, Spreuken 3 vers 19, Spreuken 10 vers 22, Jesaja 60 vers 7b, Romeinen 12 vers 1, 2 Korinthe 9 vers 7 en 8, 1 Thessalonicenzen 5 vers 18, Jakobus 1 vers 17 en 2 Petrus 2 vers 5. Bijna altijd is er een speciaal gebed met betrekking tot de gaven (vgl. foto). De voorganger dankt voor de gaven en bidt dat de gaven gebruikt mogen worden tot opbouw van de gemeente, tot zegen van hen die een stukje diaconale ondersteuning kunnen gebruiken, tot eer van God, de bron van deze gaven. 

Wat leer ik hiervan? Dat de inzameling van de gaven een volwaardige plek in de liturgie dient te krijgen. Ik weet dat er ook in Nederland genoeg gemeenten zijn waar de inzameling van de gaven goed uit de verf komt, maar ik weet uit eigen ervaring dat er ook genoeg gemeenten zijn waar het collectemoment niet echt veel voorstelt. 
Wat mij hier in ieder geval aanspreekt is de gewoonte om steeds iets mee te geven uit de bijbel. Zo wordt het geven, het offeren, het inzamelen van de gaven, steeds weer in een ander bijbels licht gezet. Zo blijf je als gemeente alert en fris. Je voorkomt dat de collecte iets wordt dat er ook nog even bij hoort.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.