Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Taalstudie: fascinerend en frustrerend

Als tiener een taal leren is anders dan als volwassene een taal leren. We leren de taal nu veel bewuster. Heel fascinerend. De wereld om je heen opent zich stukje bij beetje voor je. Aan het begin begrijp je niets van al die teksten langs de kant van de weg, maar dag na dag begrijp je er net weer even iets meer van. ‘Oh, dit huis staat te koop; wie interesse heeft, kan contact opnemen met …’ Of: ‘Niet tevreden over deze hamburger? U krijgt gegarandeerd uw geld terug’. In de kerk werkt het net zo. Aan het begin begrepen we er echt niets van. Nu begrijpen we flarden van teksten in de liederen die we (uit volle borst) meezingen. Heel bijzonder om in een andere taal te God te prijzen, te zingen van vergeving van zonden en Gods trouw die eeuwig is. Heel bijzonder om teksten uit de Bijbel vanuit het Indonesisch te vertalen en Gods Woord te lezen in de Indonesische taal. Heel fascinerend om heel bewust als volwassene een andere taal te leren. Ook heel frustrerend soms. Want van de preek begrijpen we nog steeds niet veel. Het gaat echt te snel. Zoveel woorden ook die we nog niet weten, nog niet kunnen onthouden, nog niet goed herkennen in een gesprek. Je voelt je soms zo machteloos om precies te zeggen wat je wilt zeggen. Vooral als het om gevoelens gaat. Ik verzucht dan: hoe moet ik ooit in deze taal preken? Met je verstand weet je: een taal leren kost gewoon tijd.We hebben er nu drie maanden taalstudie opzitten; over een jaar zal het echt anders zijn. Het voelt alleen soms net even anders. Gelukkig hervinden we steeds weer onze motivatie om er lekker tegenaan te aan.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Gerrie

    22 mei 2018, 04:38

    Wate een testen om helemaal afhankelijk teworden en te vetreouwen op God. Eerst jullie huis ontspullen, afscheid van familie en vrienden. En dan, dan niet eens snel uit je eigen taalschat dingen regelen, kunnnen verstaan de anderen. Maar gegaan in naam van Jezus, dan mogen jullie meewerken aan die opdracht. Dan zal Hij geven dat jullie de woorden in de Indonesische taal kunnen proeven. We viereden Pinksteren. Vele talen. Ik moest echt aan jullie denken. De Heilige Geest zal jullie bijstaan, het is beloofd.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.