Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Wat is een goede preek?

ill860

Binnen de GPIL wordt veel gepreekt. Ook door ouderlingen en leidinggevenden van de vrouwenvereniging, mannenvereniging en de jongvolwassenkring. Zij zijn daar niet voor opgeleid en kunnen dus wel wat vorming en toerusting gebruiken. Vgl. de vorige blog over de verschillende 'ibadah'.
 
Ondanks de pandemie en de beperkende maatregelen van de overheid konden we vorig jaar november de eerste preekmodule aanbieden. Deze eerste preekmodule is de eerste in een reeks van vier. De gedachte achter deze vier preekmodules is: stapsgewijs de kennis en vaardigheid opbouwen. De eerste preekmodule was meer inleidend (daarover zo meer). De tweede preekmodule: samen de stappen doorlopen om een preek voor te bereiden. De 3e preekmodule: oefenen met de voordracht van de preek. De 4e preekmodule: o.a. hoe Christus verkondigen vanuit het Oude Testament en hoe een Bijbelgedeelte vinden dat past bij het kerkelijk jaar.
 
Voor mij ligt de eerste preekmodule. Deze module begint met een vraag om de gedachten van de deelnemers te prikkelen: Wat is een goede preek? Welke kenmerken heeft zo’n preek? Wat is een minder goede preek? Welke kenmerken heeft een minder goede preek? De deelnemers reageren. Hieronder een paar reacties.
 
Goede preek:
- Kort en helder.
- Kwetst geen gevoelens.
- Thema dat de aandacht trekt.
- Eenvoudige taal die kan worden begrepen.
- Duidelijke structuur.
- Dialogisch.
- Inhoud preek komt overeen met thema.
- Passend bij situatie (context).
- Gedrag van de prediker komt overeen met dat wat hij/zij preekt.
- Beginnen met illustratie.
- Preek moet doel hebben.
- Woord van God moet uitgelegd worden.
- Toepassing (voor dagelijks leven).
- Leiding geven aan het dagelijks leven.
- Geeft motivatie en inspiratie.
 
Minder goede preek:
- Te lang.
- Wijzen naar bepaalde mensen.
- Kwetsen van gevoelens.
- Gebruik van vulgaire taal.
- Langdradig.
- Saaie voordracht van de preek (vlakke intonatie).
- Gedrag prediker komt niet overeen met dat wat hij/zij preekt.
- Preek is niet goed voorbereid.
- Teveel moeilijke woorden.
- Onvoldoende toepassing voor dagelijks leven.
- Preek waarbij voorbijgegaan wordt aan het Bijbelgedeelte dat bepreekt wordt.
- Preekillustraties die niet passen bij de context (van bijv. een dorp).
- Preek wordt voorgelezen zoals je een brief voorleest.
 
Wat is een goede preek? Die vraag roept bij u/jou vast ook wel iets op. Een aantal reacties van de GPIL- ambtsdragers roept vast herkenning op. Wat echter wel anders is, is dat de ouderlingen en diakenen binnen de GPIL niet alleen hoorders, maar ook zelf predikers zijn. Zij worstelen zelf ook met het maken (en het houden) van een preek. Daarom willen ze graag meer leren over preken.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.