Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Indonesië

Een immens land (zo breed als van Ierland tot Rusland), dat bestaat uit zo’n 16 duizend eilanden. Sulawesi (Celebes) is één van de zes grote eilanden, met als grootste stad Makassar. Daar bevindt zich nog het oude ‘fort Rotterdam’ dat ons herinnert aan de koloniale tijd. Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. 10% van de bevolking is christen.
 

Luwu

De eerste zendingswerkers van de GZB werden in 1913 uitgezonden naar Toraja (West-Sulawesi). Bijna alle Toraja’s werden christen. Buiten Toraja is het anders. In Luwu (gebied ten westen van Toraja) zijn wel christenen, maar de meerderheid is moslim. De kerk in Luwu heeft het niet gemakkelijk.
 

GPIL

De ‘Gereja Protestan Indonesia Luwu’ (GPIL) bestaat uit een kleine 20.000 leden, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten zijn op het (arme) platteland te vinden. Omdat er maar 58 predikanten zijn, moeten ook de ouderlingen preken, maar zij zijn vaak laagopgeleid. De GPIL heeft de GZB gevraagd: Kunnen jullie niet iemand sturen die ons kan toerusten in de verschillende facetten van het gemeente zijn?

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.