Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Laurens Jan en Lourina

Na zijn studie theologie diende Laurens Jan als predikant de gemeenten Noorden en Den Haag. Lourina studeerde rechten, heeft bij een (burgerlijke) gemeente gewerkt, deed tot voor kort vrijwilligerswerk bij o.a. Vluchtelingenwerk in Den Haag en richt zich ook op de zorg voor onze twee kinderen, Jefta (2011) en Febe (2014).
 

Verlangen

Wij verlangen ernaar om iets te mogen betekenen voor de kerk wereldwijd en wij weten ons geroepen om de kwetsbare kerk in Luwu te ondersteunen. We zullen ongetwijfeld ook veel van de christenen daar kunnen leren. Het lijkt ons heel mooi om dat weer aan u door te geven. We zijn er diep van overtuigd dat we als gelovigen in Nederland de gelovigen uit de wereldkerk hard nodig hebben om meer zicht te krijgen op de rijkdom van het evangelie.
 

Taken

Laurens Jan zal de synode gaan adviseren, een relevant trainingsprogramma ontwikkelen voor gemeenteleden, voorgaan in de gemeenten, predikanten coachen, ouderlingen en diakenen trainen. Het doel is de opbouw van de gemeente van Christus. Wat zou het geweldig zijn als de GPIL gaat groeien in toewijding aan God en de (moslim)naaste en meer toegerust is om licht van Christus te zijn. 


Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.