Leven op Java

weblog Marlies en Björn van Veelen

“Jij bent toch uitgezonden naar Indonesië? Wat doe je dan eigenlijk?” Een goeie vraag! Voordat wij uitgezonden werden wisten wij dat eigenlijk ook niet zo goed. Via internet of boeken kun je spannende verhalen lezen over zendelingen, maar daar blijft het dan vaak ook bij.
Onze verhalen zijn waarschijnlijk (nog) niet zo spannend… Daarom lees je hier wat wij het komende jaar in Indonesië gaan doen. 

Waarom zijn jullie in Salatiga? 

De GKJTU, de lokale Protestantse kerk van midden-Java, heeft samen met de GZB het verlangen om te bouwen aan: ‘een kerk voor iedereen’. In deze inclusieve kerk is iedereen welkom en wordt er naar iedereen omgekeken. Daarnaast worden gemeenteleden toegerust om te groeien in geloof en hiervan te delen in de samenleving. 
In 2018 heeft de GKJTU bij de GZB aangegeven dat ze expertise nodig hebben op het gebied van jongeren en gehandicapten om aan dit verlangen te kunnen werken. De GZB is vervolgens gaan zoeken naar geschikte mensen om in deze behoefte te voorzien. En zo zijn wij uiteindelijk in Salatiga terecht gekomen. 


Wat gaan jullie daar dan doen? 

In het eerste kwartaal (tot 1 april) en in het tweede kwartaal (tot 1 juli) zal onze focus liggen op het kennismaken. We maken kennis met onze collega’s, we bezoeken verschillende kerken en doen mee met verschillende activiteiten. Op basis van deze ontmoetingen schrijven we in het tweede kwartaal een werkplan voor het komende jaar.
In dit werkplan staan welke activiteiten wij in de daaropvolgende 4 kwartalen gaan uitvoeren.  

Wat betekent dat dan concreet voor Marlies?

Ik ga mij oriënteren in 3 taakvelden. Als eerste de zorgafdeling van de GKJTU. Vanuit deze afdeling wordt er nagedacht over hoe de gemeentes kunnen omzien naar gehandicapten. Wat er op dit moment mee gebeurt weet ik nog niet, maar dat ga ik dus ontdekken. Wel is er een programma voor mensen met HIV/AIDS. Daar zal ik in ondersteunen. Daarnaast zal ik werkzaam zijn in de diaconale afdeling van de GKJTU. Wat dit precies inhoudt weet ik nog niet. Naast de GKJTU is er stichting Sion. Met deze stichting werkt de GZB ook samen. Zij voeren veel diaconale taken voor de kerk uit. Zo hebben ze een mobiele kliniek, waarmee ze medische zorg bieden aan afgelegen bergdorpjes in Midden-Java. Ik zal onderdeel worden van dit medische team. 

En voor Björn?

Ik zal werkzaam zijn in de doelgroepen afdeling van de synode. Daarin zal ik mij richten op de doelgroep: jongeren. Samen met een collega ga ik waarschijnlijk onderzoeken hoe we de verschillende kerken het beste kunnen toerusten op het jeugdwerk in de gemeente. Daarnaast ga ik mij oriënteren in het centrum voor karakter ontwikkeling. Dit programma helpt jongeren in de verschillende dorpen om hun karakter te ontwikkelen en hun geloof te delen in hun omgeving. Ik ben benieuwd wat mijn bijdrage daar aan kan zijn. Ook zal ik les gaan geven op een middelbare of MBO school, waar de GKJTU mee verbonden is. Hierdoor zal mijn Bahasa Indonesia zich ontwikkelen én leer ik sneller de jongerencultuur beter kennen. 

Klinkt als een hele klus?

Ja, zo ervaren wij het ook wel. Er ligt veel werk om te ontdekken en om keuzes in te gaan maken. Gelukkig hebben wij tot juli goed te tijd om alles te ontdekken en na te denken waar wij onze tijd en expertise het beste in kunnen gaan investeren.

Naast dit werk blijven we natuurlijk ook nog Indonesische les volgen. In ieder geval het eerste kwartaal 2 uur per dag. Maar natuurlijk leren we de taal ook van al die contacten die we de komende tijd gaan hebben; al die gesprekjes op kantoor, bij mensen thuis en in de kerk. En daar begint ook dat gezamenlijke verlangen: een kerk voor iedereen. Want misschien wordt dat verlangen wel het meeste zichtbaar in het dagelijkse leven van ons allemaal. In klein, in de binnenkamer van ons leven hier op Java.  

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.