Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Bijbelstudie voor iedereen

ill860

De bijbelstudie methode die we in ons werk gebruiken noemen we ‘Participatory Bible study’. Het woord ‘participatory’ geeft aan dat we erop mikken dat iedereen volop kan participeren, mee kan doen. Om die reden doen we de bijbelstudie in kleine groepen van vier of vijf personen. Zo krijgt iedereen optimaal te ruimte om zich tijdens het gesprek over het bijbelgedeelte uit te spreken en inzichten te delen. Daarna volgt een plenaire ronde: elk groepje vertelt kort wat men besproken heeft en welke vragen men over hield.
Tijdens de evaluatie die we vorig jaar hielden, hebben we besloten twee belangrijke wijzigingen aan te brengen in de methode zoals die tot dan toe was ontwikkeld.

Hardop lezen

In de eerste plaats benadrukken we nu dat het bijbelgedeelte dat besproken wordt, ook hardop wordt voorgelezen. Dat lijkt misschien logisch, maar dat was het hier niet. Aanvankelijk had men er in dit programma namelijk juist voor gepleit dat de deelnemers het bijbelgedeelte in stilte, voor zichzelf zouden lezen. Daarna volgde dan het gesprek.
Er zijn natuurlijk goede redenen om mensen aan te moedigen het bijbelgedeelte in stilte te lezen. Als je zelf leest, neem je het Bijbelgedeelte anders, misschien aandachtiger in je op dan wanneer je het een ander hoort voorlezen.
Toch kwamen we erachter dat de methode op dat punt eenzijdig was. Want er doen – God dank! – vrijwel altijd mensen aan de bijbelstudie mee die zelf niet of nauwelijks kunnen lezen. In Malawi is minstens één op de vier volwassenen ongeletterd! Als we willen dat ook zij volwaardig mee kunnen doen, dan moeten we daar ook de voorwaarden voor scheppen. Het hardop voorlezen van het bijbelgedeelte is dan echt een must. Dat helpt hen enorm. Mensen die niet kunnen lezen, kunnen vaak bijzonder aandachtig luisteren en onthouden.

Twee nieuwe kernvragen

Verder hebben we de twee kernvragen voor het doen van bijbelstudie met twee uitgebreid. Aanvankelijk cirkelde de bijbelstudie rond twee vragen: 1. wat leer je uit dit bijbelgedeelte (welke les trek je) en 2. hoe zou je wat je geleerd hebt in de praktijk kunnen brengen? Maar de ervaring leerde dat deze twee vragen niet echt tot bijbelstudie aanzetten. Bij de eerste vraag trekt men vaak op de klank van het bijbelgedeelte af een laatje open met lessen die men ooit al eens heeft geleerd. Leren is in Malawi vooral ‘repeteren’, herhalen. Dus krijg je opvallend vaak antwoorden te horen als: “we moeten altijd op God vertrouwen” of “we moeten God altijd gehoorzamen”. En bij de vraag naar de ‘toepassing’ gebeurt dikwijls ongeveer hetzelfde.
We hadden dus vragen nodig die meer zouden prikkelen om werkelijk de Bijbeltekst in te duiken. We kwamen tenslotte uit op deze twee: 1. wat raakt je in dit bijbelgedeelte het meest? en 2. wat begrijp je in dit bijbelgedeelte niet en hoe kunnen we elkaar daarin verder helpen?
Het lijkt erop dat de toevoeging van deze beide vragen werkt. Vooral die eerste vraag (wat raakt je het meest?) leidt tot levendige gesprekken en helpt om ontdekkingen te doen. Bovendien: heb je die vraag eenmaal beantwoord, dan liggen de lessen en de toepassing vaak al voor het grijpen.

Boekenleggers als steun en stimulans

Dit jaar willen we de ‘key questions’ door middel van een boekenlegger wijd verspreiden. Bram Dijkstra heeft daar een mooi ontwerp voor gemaakt, met de kleuren van Malawi. Het verspreiden van deze boekenlegger is een manier om te stimuleren dat deze Bijbelstudie methode in de volle breedte van de kerk gebruikt gaat worden: niet alleen door bijbelstudiegroepen, maar ook tijdens bijvoorbeeld ‘afternoon prayers’, de bijeenkomsten van vrouwen- en mannenverenigingen en van kerkenraden.

Trainingen

Verder gaan we dit jaar in elk van de 27 presbyteries (de regionale vergaderingen van de kerk) een training rond de methode geven. Dat is een hele klus – voorheen werden zulke trainingen voor zes of acht presbyteries tegelijk gegeven. Maar voor de deelnemers is het prettig: de training vindt in eigen omgeving plaats. Belangrijker is nog, dat we zo meer mensen kunnen uitnodigen: uit elke gemeente een of twee mensen die leiders van bijbelstudiegroepen trainen, een vertegenwoordiger van de vrouwenvereniging, de mannenvereniging en de jeugd, de scriba en de dominee.
Op die manier hebben we aan het einde van 2018 in elke gemeente zes of zeven mensen die vertrouwd zijn met de methode en haar kunnen inzetten op verschillende plekken en momenten in het leven van de gemeente.
In 2019 gaan in elk geval de vrouwen- en mannenverenigingen er dan volop mee werken.

Help ons de boekenleggers uit te geven

Voor het uitgeven van de boekenlegger denken we in totaal ongeveer € 2.500 nodig te hebben.
Wilt u ons helpen dit geld bij elkaar te krijgen? Maak dan uw gift over op NL91 INGB 0690 7624 45, ten name van GZB, Driebergen. Het is belangrijk dat u daarbij vermeldt: “MW 1.011 Boekenleggers”.
Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Reageer op dit artikel

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.