Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Het ijzer smeden als het heet is...

ill860

Ook als zendingswerkers zijn we regelmatig bezig met het maken van plannen. Zo maken we elk jaar een plan voor het nieuwe jaar. Dat is soms gewoon hard werken: je probeert de doelstellingen van je programma te vertalen in een jaarplan.
Maar met plannen is het net als met preken: de mooiste worden niet gemaakt, maar geboren. Ze worden je in de schoot geworpen. De afgelopen tijd gebeurde dat in ons werk twee keer. Daar vertellen we graag iets over.

Samen zingen

Hebt u vlak voor Pinksteren het GZB-event ‘Houd het vuur brandend’ gezien? Het werd afgesloten met het prachtige lied ‘Christ be our Light’, gezongen door een virtueel koor. In de aanloop naar het event werden we uitgenodigd hieraan onze bijdrage te leveren. Gert was meteen enthousiast: niet alleen over het idee en omdat hij graag zingt, maar ook door het lied dat was gekozen. Toen we begin 2017 naar Malawi toe gingen, droegen we dit lied in ons hart mee.
Het kostte geen enkele moeite om de Music Director van de synode, mevrouw Margaret Kamkwamba, over te halen om mee te doen. Zij kende het lied niet, maar ze vond het meteen prachtig en wilde graag meewerken. En zo stonden we het op de ochtend van Koningsdag samen te zingen voor de prachtige St. Michael & All Angels-kerk in Blantyre: ‘Christ, be our Light, shine in our hearts, shine through the darkness…’ Langs wandelende scholieren luisterden mee.

Het Nyimbo project

Tijdens de voorbereidingen en rond het inzingen van het lied bespraken we van alles. Zo vertelde de Music Director over de rol van muziek en zang in de kerk, over haar eigen taken, en over de uitdagingen waar ze voor staat. Omdat ze al enige tijd betrokken is bij ons Bijbelstudieprogramma, vroegen we ons ook hardop af, hoe we dat programma zouden kunnen integreren in het werk dat zij doet. Mensen houden ervan te zingen en muziek te maken. Hoe kunnen we al die mensen aanmoedigen en helpen om – wanneer ze samenkomen – ook samen de Bijbel te openen en daarover in gesprek te gaan?
De Music Director vertelde dat er elke twee jaar een soort korenslag gehouden wordt – voor 2022 staat de volgende op het programma. Een soort kampioenschap voor koren, dus. In Malawi zijn ze daar dol op. Al pratend werd het idee geboren: als we dit jaar nu eens een speciale editie houden van die competitie, waarbij we Bijbelstudie verbinden met muziek en zang? Dan brengen we koorleiders en andere muzikale talenten bij elkaar om onze Bible Study for All-training te volgen, zodat ze goed thuisraken in onze aanpak en vooral in de vier kernvragen die we daarbij gebruiken.
Vervolgens krijgen ze twee maanden de tijd om samen met hun eigen koor een nieuw ‘Bijbelstudie’-lied te schrijven en te componeren. Het moet dus een lied zijn dat de vreugde en de kracht verwoordt van het samen Bijbellezen. Ook moeten de vier kernvragen die we in onze Bijbelstudiemethode gebruiken erin verwerkt zijn. Met zo’n lied maken mensen zich die dan al zingend eigen, zo is de gedachte. Een bestaand kinderlied zette ons mede op dit spoor.
Zo’n wedstrijd kan enorm helpen om deze bijbelstudiemethode bij koren te introduceren. Het winnende lied gaan we dan gebruiken in de training video’s die vanaf de tweede helft van dit jaar gemaakt gaan worden. Maar het proces (de weg er naar toe) is even belangrijk als het resultaat (het lied zelf).
Al pratend was het plan dus geboren: het Nyimbo Project (‘nyimbo’ is het Chichewa woord voor ‘lied’). Het hoefde alleen nog maar op papier gezet te worden. Daarnaast moesten we natuurlijk ook nadenken over de vraag hoeveel het zou kosten om dit te realiseren, en hoe dit bekostigd zou kunnen worden. Zou het lukken om hiervoor op korte termijn financiële dekking te vinden, terwijl het niet in onze begroting staat?

Vrienden van de gevangenis

Kort daarna hadden we een vergadering waarin een of twee afgevaardigden uit elk van de achttien ‘presbyteries’ (regionale kerkvergaderingen) bij elkaar komen om het werk van Missions, Evangelism en training in de kerk te bespreken. Een hele serie rapporten bespreken: is dat niet saai? Nou, dat viel alles mee. Want achter al die rapporten zit veel geloof, passie, toewijding en inzet van mensen voor God en voor de kerk. Mooi om zo te horen wat er de afgelopen maanden is gebeurd bij Mission to Moslims. Of in leiderschapstrainingen. Of bij Veritas, waar mensen met het oog op het pastorale werk leren de Bijbel te interpreteren, toe te passen en te communiceren in de lokale context.
Zelf presenteerde ik een rapport over ons Bijbelstudieprogramma. Omdat het de eerste keer was, deelde ik kort de visie en de missie van het programma, en legde ik de methode uit. De volgende ochtend werd ik gebeld door de voorzitter van het werk dat de kerk in de gevangenissen doet. Hij wilde graag gaan uitproberen of deze methode van Bijbelstudie doen ook in de gevangenissen zou kunnen werken, en vroeg daarom of ik wat materiaal voor hem kon regelen, zodat ze aan de slag konden gaan. “Als ik dat gisteren zo hoorde, wijst alles zich vanzelf”, voegde hij er aan toe. “Maar zou het niet goed zijn om een speciale training te organiseren voor mensen die in de gevangenissen Bijbelstudies leiden?”, vroeg ik hem. “Dat zou fantastisch zijn”, was zijn antwoord, “maar ik wil graag snel beginnen.” “Volgende week ben ik beschikbaar”, zei ik.
Mensen in Malawi vinden het doorgaans niet zo gemakkelijk om ver in het voren te plannen. Maar als je op korte termijn een training wilt organiseren, dan is dat soms heel vlot geregeld.
“Je moet het ijzer smeden als het heet is”, dacht ik meteen. Maar ik realiseerde me tegelijk dat dit niet in ons jaarplan staat. En dat ik er dus geen budget voor heb. Hoe gaan we dat doen?

Leiding van de Geest

Zulke kansen vind ik te gaaf om te laten schieten – ook al staat het niet in ons jaarplan en staat er dus geen geld voor klaar. We ervaren er iets van Gods leiding in. Dus denken we: we gaan het gewoon doen. En we vertrouwen er op, dat God ook wel in de middelen zal voorzien.
Terwijl ik dit opschrijf, moet ik om mezelf lachen. Want zo’n aanpak doorkruist mijn eigen, gewone manier van denken. Juist op dit punt heb ik weleens moeite met de Afrikaanse cultuur: men begint gerust een huis te bouwen terwijl de financiële dekking voor het geheel bij lange na niet rond is. Sterker: men vindt dat ook niet nodig. Wat ik vandaag kan doen, dat doe ik. En ik hoop en bid dat God morgen in de nodige middelen zal voorzien om verder te bouwen. En anders ligt de bouw even (of heel lang) stil. Of roep ik de hulp in van familie en vrienden, vooral van iemand die toevallig even wat geld heeft. In mijn westerse hart hoor ik dan vaak een stemmetje dat zegt: “Kom op zeg! Had dan van tevoren even beter nagedacht! Had dan een goed en haalbaar plan gemaakt. Had eerst even uitgerekend of en hoe je de bouw zou kunnen bekostigen!”
Maar zo werkt het in Afrika meestal niet. Is die Afrikaanse manier van denken er bij mij toch ook een beetje in geslopen, en ga ik me nu ook ‘onverantwoord’ gedragen? Of leer ik nu iets meer op de Heilige Geest te vertrouwen? Of is het allebei waar? God weet het.
Maar ergens heb ik er vertrouwen in. De plannen zijn geboren, zijn ons in de schoot geworpen. We moeten die stappen maar gewoon zetten.

Bemoediging en uitdaging

Gelukkig staat de GZB als organisatie open voor zulke onverwachte wendingen en kansen. Als we zelf op korte termijn de helft van het benodigde geld voor het realiseren van deze twee plannen bij elkaar weten te krijgen, kan en wil de GZB de andere helft op tafel leggen. In dat geval kan het snel geregeld zijn!
Dat is prachtig, en een mooie bemoediging. Maar het is natuurlijk ook een spannende uitdaging. Gaat het lukken om in een week tijd € 1.425 bij elkaar te krijgen, zodat we dit ook gewoon kunnen gaan doen, het ijzer smeden nu het heet is?
Dus mocht u daar iets in kunnen en willen bijdragen: heel graag! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 van de GZB te Driebergen. Om ervoor te zorgen dat uw gift goed terecht komt is het belangrijk om daarbij het projectnummer te vermelden: MW 2.109.
Alvast bedankt!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.