Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Verrassende wending

ill860

Conferentie in Mangochi

Op woensdag 13 november namen we deel aan de conferentie die in het kader van de GZB-reis voor predikanten in Mangochi gehouden werd. De GZB-werkers in Malawi was gevraagd zich kort voorstellen. We waren – zeker gelet op de omstandigheden – van plan om dat kort en krachtig te doen: onze naam noemen en kort vertellen met welk doel we bijna drie jaar geleden naar Malawi waren gekomen.
Aangestoken door andere in Malawi woonachtige GZB-ers besloten we op het laatste moment ons plan te herzien. Dus toch maar een bestaande Powerpoint presentatie gepakt, omgewerkt, ingekort en in het Engels vertaald: iets over het werk van Gert als Bijbelstudiecoördinator en iets over dat van Rieneke in de palliatieve zorg. Aan het eind zouden we dan sobertjes aangeven dat ons werk in het Noorden inmiddels ten einde was gekomen en dat we in afwachting waren van wat komen zou. Zo gezegd, zo gedaan.
Al gauw bleek dat enkele predikanten van de CCAP Blantyre Synod erg enthousiast waren over de presentatie die Gert gaf over het Bijbelstudiewerk: “Dit hebben we ook in onze Synode hard nodig!” Hun enthousiasme was blijkbaar zó groot, dat ze onze woorden aan het eind van onze presentatie niet eens gehoord hadden. Het was hen helemaal ontgaan dat we niet langer voor de CCAP Synod of Livingstonia werkten, in een tussenfase zaten en dus beschikbaar zijn voor een nieuwe missie…
Een van de predikanten die liet blijken dolgraag in zijn kerk met een Bijbelstudieprogramma te willen starten was ds. Kaseko, die ook directeur is van de afdeling Mission, Evangelism and Training in de Blantyre Synode. Een gesprek dat hij korte tijd later had met onze regio-coördinator ds. Willem-Henri den Hartog en zijn vrouw Ditteke leidde al spoedig tot de conclusie, dat de CCAP Blantyre Synod voor het starten van een bijbelstudieprogramma graag gebruik zou willen maken van Gerts hulp en ervaring.

De zegen valt ons toe

En zo was er opeens onverwacht snel een nieuw toekomstperspectief: we vertrekken naar Blantyre en Gert gaat daar bij de CCAP Blantyre Synod zijn werk op het gebied van Bijbelstudie voortzetten. Inmiddels is ons wel duidelijk geworden dat er ook voor Rieneke volop mogelijkheden zijn om zich in te zetten: niet in de palliatieve zorg, waarschijnlijk, maar wel voor mensen die doorgaans niet gezien worden, zoals gehandicapten, vrouwen die gevangen zitten of uitgebuit worden...
In alle opzichten valt er de komende tijd nogal wat te doen: een aangepaste of nieuwe werkvergunning regelen, een huis zoeken, schakelen van Chitumbuka naar Chichewa, investeren in introductie en kennismaking in de CCAP Blantyre Synod, ons verder oriënteren op waar Rieneke aan de slag zou kunnen en noem maar op. Dat kost veel tijd en energie, maar we kijken er naar uit.
We zijn dankbaar en eerlijk gezegd ontzettend verrast dat er al zo snel nieuwe deuren open gingen, zodat we in Malawi kunnen blijven werken.

We moeten de laatste tijd vaak denken aan twee regels uit Gezang 465 (Liedboek voor de Kerken): “Nog voor wij U iets vragen, / voorkomt Gij ons gebed.” Eerlijk gezegd waren wij nog niet eens begonnen te bidden dat God nieuwe deuren voor ons zou openen – en toen deed Hij dat al! Dat is best een wonderlijke ervaring. En soms ook een beetje verwarrend. Een tikkeltje goddeloos, zegt een stem in ons hart: dat je nog niet eens had gebeden om een nieuwe werkplek! De verrassing is echter des te groter, en onze dankbaarheid ook. Met een variatie op een woord van de apostel Paulus (2 Korinthe 10: 17) zeggen we dan maar: Wie roemt, laat hij niet roemen in zijn gebeden, maar in de Heere!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.