Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

De uitdaging van een snel groeiende kerk

De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) is met ruim 2,5 miljoen leden de grootste kerk van Malawi. De meeste Malawiërs zijn christen, er is een sterk geloof in Gods trouw en voorzienigheid. Er is echter ook vaak een groot gebrek aan Bijbelkennis. Veel mensen hebben niet eens een Bijbel. Ook is er nog veel bijgeloof. En er zijn veel te weinig geschoolde predikanten. Zo'n 85% van de diensten wordt geleid voor een ouderling of diaken. Slechts 60% van hen heeft een afgeronde basisschoolopleiding en minder dan 20% heeft de middelbare school afgerond.
De Blantyre Synode van de CCAP zet in op versterking van Bijbelkennis en geestelijke groei. De kerk wil graag dat gezamenlijke Bijbelstudie overal in de kerk een centrale plek heeft.
Samen met Malawische predikanten introduceert Gert een Bijbelstudiemethode die erop gericht is dat iedereen actief en volwaardig mee kan doen.
Om dat te bereiken vindt het gesprek rond de open Bijbel altijd in kleine groepjes plaats - vier of vijf personen. Dat helpt mensen om actief mee te doen en zich uit te spreken.
De methode werkt met vier kernvragen - je kunt ze beschouwen als vier stappen om het Bijbelgedeelte te lezen, te bestuderen en te bespreken. In het Nederlands zien die vragen er ongeveer als volgt uit:

 

Het is de bedoeling dat de komende jaren veel mensen getraind worden om op deze manier samen Bijbelstudie te doen. Daarbij is gekozen voor een nieuwe aanpak: training video's maken. Die kunnen dan verspreid worden onder de lokale gemeenten - via DVD's, USB-sticks, WhatsAppgroepen en Facebookgroepen. Zo kunnen kleine groepjes in de lokale gemeenten de training volgen. De predikanten spelen in dit model een sleutelrol: zij brengen mensen samen voor zo'n training en coachen hen.
Zo'n nieuwe aanpak is best spannend, maar we hopen dat op deze manier de training heel dichtbij de lokale gemeente gebracht kunnen worden.

Bijbelstudie in Malawi

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.