Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Palliatieve zorg in Ekwendeni

Het Ekwendeni Ziekenhuis is een zendingsziekenhuis van de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Het is één van de weinige ziekenhuizen in het afgelegen noordelijke deel van Malawi.

Het ziekenhuis heeft regelmatig te maken met patiënten die chronisch ziek zijn of die uitbehandeld zijn. Deze mensen zijn erg kwetsbaar en hebben met verschillende problemen te kampen. Gewoonlijk zijn ze niet meer in staat om hun werk te doen en hebben daardoor ook geen inkomsten. Bovendien hebben ze ook nog eens extra kosten vanwege hun gezondheid. Ze worden vaak geheel afhankelijk van hun familie. Door middel van het palliatieve zorgprogramma wil het ziekenhuis hen ondersteunen. Zo’n 1000 patiënten en hun families kunnen in het ziekenhuis terecht voor counseling, het verstrekken van medicijnen, voedselsupplementen of andere hulp.
Ook is er een groep mensen die thuis de nodige medische zorg krijgt. En indien nodig worden families extra ondersteund met o.a. zeep, dekens of matrassen.
 
Het palliatieve-zorgprogramma in Ekwendeni bestaat al meer dan tien jaar. Het heeft een gedreven coördinator, maar zij heeft ook veel andere taken in het ziekenhuis en kan niet fulltime aandacht geven aan het palliatieve zorgprogramma. Rieneke gaat haar ondersteunen bij het verbeteren en uitbreiden van de palliatieve zorg.

Ekwendeni Mission Hospital

Palliatief en terminaal...

Anders dan mensen soms denken, is 'palliatieve zorg' niet hetzelfde als 'terminale zorg'. Met terminale zorg bedoelen we de zorg die gegeven wordt aan mensen die in de stervensfase gekomen zijn (concreet: naar verwachting zullen zij binnen drie maanden overlijden).  Alles is er dan op gericht om het lijden van de stervende zoveel mogelijk te verlichten. 

Palliatieve zorg richt zich op mensen die niet meer kunnen genezen. Het kan dan gaan om mensen die in de stervensfase zijn gekomen, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan net zo goed gaan om mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben die als zodanig niet tot de dood hoeft te leiden. Doel van de palliatieve zorg is dan ook, om de patiënt een goede kwaliteit van leven te geven over een zo lang mogelijke periode. 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.