Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Wat ons drijft...

Als mensen ons uitnodigen om iets te vertellen over onze drijfveren om in Malawi te gaan wonen en werken, dan doen we dat graag aan de hand van een tekst uit de Bijbel die veel voor ons is gaan betekenen:
Deliver your people!
Empower the nation that belongs to you!
Care for them like a shepherd
and carry them in your arms at all times!

(Psalm 28:9, in de Engelse vertaling van The NET Bible)

Een schreeuw tot God

David, die deze Psalm geschreven heeft, schreeuwt het uit tot God. De nood is groot, het leven wordt van alle kanten bedreigd. Het is niet moeilijk om daarbij aan Malawi te denken: het goede leven wordt er bedreigd  door honger, armoede, HIV/Aids, moedersterfte, kindersterfte, malaria, corruptie en nog veel meer. En dat terwijl het zo'n prachtig land is met vriendelijke en gastvrije mensen...
Vier werkwoorden geven de schreeuw tot God grote kracht: deliver! empower! care! carry!

Gods werk in Malawi

Het raakt ons in dit korte gebed dat David zo voor zijn volk in de bres springt en God daarbij herinnert aan de bijzondere band die Hij met het volk heeft: "your people", "the nation that belongs to you".
David LivingstoneZó kijken we ook naar Malawi: onder de indruk van wat God in dit land heeft gedaan en doet. We denken dan bijvoorbeeld aan die andere David - de Schot David Livingstone. We denken aan zijn drive om een einde te maken aan de slavernij, aan het werk dat de Schotse kerk er sinds eind negentiende eeuw in het spoor van Livingstone deed, aan de groei van de kerk in de afgelopen tientallen jaren en het geloofsvertrouwen dat veel mensen in Malawi temidden van armoede en nood hebben. Zoveel is duidelijk: we gaan naar een land dat door God is aangeraakt, waar de Naam van Jezus wordt groot gemaakt en de heilige Geest hoop en vrede wekt.

Hoopvol leven?!

We zullen de enorme nood zien. Wat kunnen wij daartegen beginnen? Net als David in Psalm 28 zullen we vaak met lege handen staan.
Het gebed van David maken we daarom graag steeds weer tot het onze: deliver! empower! care! carry!
In de bres springen voor dit land, dit volk - dat doen we allereerst door voor hen te roepen tot God. Dat kun je ook doen als je in Nederland blijft!

God cares

De woorden die ons in de Psalm misschien wel het meest raakten waren: "Care for them like a shepherd!"
Care for them!  Dan moeten wij meteen denken aan uitdrukkingen als God cares en Jesus cares.  Het gaat om zijn concrete zorg en hulp, maar wij horen daar de passie van God voor zijn volk in. We hebben een God die hart voor ons heeft, die om ons geeft.

Care4Malawi

Bijzonder dat er in Ekwendeni twee vacatures waren en wij daar allebei met onze gaven en ervaring aan de slag kunnen. Rieneke gaat aan de slag als verpleegkundige en zich voor inzetten voor het versterken en uitbreiden van palliatieve zorg, met name bij mensen thuis. Gert gaat de kerk van Noord-Malawi helpen om haar verlangen te realiseren dat gezamenlijke bijbelstudie overal in de kerk een centrale plek heeft, zodat het geloof van mensen verdiept en versterkt wordt.
The NET Bible bracht ons met zijn weergave van Psalm 28: 9 bij het centrale woord care. Dat woord gebruiken we in allerlei combinaties, zoals palliative care en pastoral care. In het licht van Psalm 28 gaat het in beide om de God who cares. We verlangen ernaar om iets daarvan in Malawi te zien en dat het ook in ons werk zichtbaar wordt: God cares!

Een appèl

Care4Malawi. We horen daar ook een oproep in aan iedereen die het hoort: care for Malawi! Geef om Malawi, heb hart voor Malawi. 
Mogen we in onze missie op uw meeleven, gebed en steun rekenen?

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.