Care4Malawi

weblog Rieneke & Gert van de Pol

Een handvol koren

Jaarlijks geeft de GZB een dagboek uit, dat ons wil stimuleren en helpen om elke dag uit de Bijbel te lezen: Een handvol koren.

De overdenkingen die Gert daarvoor schrijft (twee weken per jaar, dus 14 stuks), kunt u hieronder downloaden. We publiceren ze natuurlijk pas nadat de datums waarvoor ze geschreven zijn, verstreken zijn. ;-)

Die voor 2019 schreef Gert voor de periode van 13 tot 26 januari , dus ze staan nu online. Ze gaan over de Bergrede (Mattheüs 5-7).
Op de overdenkingen voor 2020 moet u natuurlijk nog even wachten. Ze zijn geschreven voor de twee weken vanaf Pinksteren (31 mei tot 13 juni) en gaan over de vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

Meer informatie over Een handvol koren vindt u hier. U leest daar ook, dat u vanaf 15 februari niet € 10,90, maar slechts € 5,00 betaalt!

Downloads

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.