Zorg in Albanië

Robert & Danja Duits

Missie

ABC Health Foundation
Gezondheidszorg en onderwijs zijn in Albanië niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. De ABC Health Foundation is door onze uitzending een partnerorganisatie van de GZB en heeft als doel de Albanese gezondheidszorg te versterken en te verbeteren. Het werk van de ABC Health Foundation is onder te verdelen in 3 gebieden.

ABC Health Center
In 1994 is de ABC Health Foundation begonnen als een kleine medische praktijk voor Albanezen, maar ook voor zendelingen die na de val van het communisme in Albanië kwamen werken. Door de ondersteuning van deze laatste groep heeft de ABC Health Foundation het werk van vele zendelingen mogelijk gemaakt. 
Het gezondheidscentrum is gevestigd vlakbij het centrum van Tirana. In de loop der jaren hebben veel buitenlandse zendelingen hun medische kennis en ervaring overgebracht op Albanezen. Deze groep van Albanese artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten vormt op dit moment de kern van het team en leiden ook weer nieuwe professionals op. 
Ook diaconieën van lokale kerken schakelen het gezondheidscentrum in voor medische hulp voor de personen of gezinnen die zij ondersteunen. Op deze manier is goede zorg ook beschikbaar voor mensen in de marge van de samenleving die anders aangewezen zouden zijn op de Albanese gezondheidszorg, waarin beperkte kennis, middelen en corruptie aanwezig zijn.

Medical Education
Het Albanese vakonderwijs is sterk gericht op theorie. Praktijkgericht onderwijs kent men nauwelijks. De ABC Health Foundation richt zich onder andere op het trainen van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, zodat zij goede zorg kunnen bieden. Zo geeft de ABC Health Foundation Gods liefde handen en voeten. En dat heeft impact: ziekenhuizen, de overheid en patiënten merken de invloed van het werk van de ABC Health Foundation. 

Community Health
Naast het werk op het gebied van direct zorg in het gezondheidscentrum en het medische onderwijs, is het de ABC Health Foundation ook actief in het dienen van diverse groep in de marge van de samenleving. Door outreaches in samenwerking met lokale kerken of kerkplantingsprojecten worden mensen bereikt met medische zorg en het Evangelie. 
Ook worden er diverse cursussen aangeboden voor bijvoorbeeld jonge moeders, zijn er programma's in weeshuizen en in Romawijken. 

Zorg in Albanië
Wij ervaren het als Gods roeping om in Albanië vanuit onze beroepsachtergrond dienstbaar te zijn.
Robert werkt fysiotherapeut in het gezondheidscentrum door te behandelen en op te leiden en door praktijkonderwijs te geven. 
Danja is arts en zet haar (medische) kennis in voor kwaliteitsmanagement en onderwijs. Zo kan de ABC Health Foundation zich nog beter inzetten voor de bevolking van Albanië.

Wij hebben onze missie de naam ‘Zorg in Albanië’ gegeven en we willen graag zowel ABC Health Foundation als de lokale kerkelijke gemeente dienen. We geloven dat het Evangelie het goede nieuws is dat overal gehoord (woord) en gezien (daad) moet worden.

 

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.