Weblog

Willem en Joanne Folmer

Meeleven

Uw meeleven wordt altijd erg gewaardeerd! We vinden het belangrijk dat onze achterban weet wat er leeft in Congo en wat er zich afspeelt in en rondom ons werk. Er worden daarom jaarlijks vier nieuws-brieven verstuurd. Ook schrijven wij regelmatig een blog op deze website. En op onze Facebookpagina zijn er korte berichtjes of foto's te zien.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via een email naar TFTFolmer@gmail.com of via deze machtigings-kaart. 

We vinden het altijd leuk om een kaartje of e-mail te ontvangen. Ook is het leuk als u daarbij een foto van uzelf of uw gezin toevoegt. Stuur een kaart via onderstaand postadres. De post komt misschien wel zo'n drie maanden later aan omdat ze eerst naar Oeganda wordt gestuurd en van daaruit met de MAF naar Congo wordt vervoerd.
Postadres Nederland (ook voor doosturen post naar Congo):
p/a Fam. van Spronsen - Klampenmeet 7 - 3245DC - Sommelsdijk. 

Zelf direct de post opsturen kan ook:
Family Folmer FOL02 - Bunia, DRC - c/o MAF Uganda - P.O.Box 1 - Kampala - Uganda

Meebidden
'There is power in prayer. When men work, they work. But when men pray, God works.'      Angus Buchan           
                                                                                                                                                                 
Het gebed is de belangrijkste vorm van deelnemen aan het werk in Congo. We verlangen te bouwen aan het Koninkrijk van God. Maar dat is Zijn werk, niet dat van ons, alhoewel wij wel daarin door Hem gebruikt worden. Zoals James Fraser zei: 'grondig, duurzaam zendingswerk wordt verricht op onze knieën'. Hij zei daarom ook dat christenen thuis even veel kunnen doen voor het zendingswerk als zij die uitgezonden zijn. We kunnen allerlei mooie dingen doen en oprichten, maar zonder de zegen die God geeft op het gebed zal het van weinig betekenis zijn.

We willen u daarom oproepen om volhardend voor onze uitzending te bidden. In de nieuwsbrieven komen daarom altijd apart gebedspunten te staan. Ook worden er binnen de uitzendende gemeenten regelmatig gebedspunten verspreid en versturen wij tussen elke nieuwsbrief een afzonderlijke gebedsbrief. Als u zich hiervoor wilt aanmelden, stuur dan een email naar TFTFolmer@gmail.com.

Meegeven
Wilt u ons werk in Congo financieel ondersteunen dan kunt u dit doen door een eenmalige gift of een structurele bijdrage via de machtigingskaart.

Voor de financiën maakt het thuisfrontteam gebruik van het rekeningnummer van de Zendingscommissie van de Hervormde gemeente in Sommelsdijk. Deze rekening heeft een ANBI-keurmerk. Het rekeningnummer is NL76RABO0341631426 t.n.v. Zendingscommissie Sommelsdijk. Vermeldt alstublieft uw adres bij de overboeking voor de administratie en zodat we u aan het einde van het jaar kunnen bedanken.
Wilt u de uitzending structureel ondersteunen dan kunt u deze machtigingskaart uitprinten, invullen en versturen naar onderstaand adres. Het voordeel van een machtiging is dat het TFT meer overzicht in de financiën heeft.
 
Hartelijk dank voor uw steun!

TFT - Thuisfrontteam
Het thuisfrontteam is de Nederlandse tak van de uitzending! In het thuisfrontteam zitten vanuit Sommelsdijk: André van der Beek, Dick Wittekoek,  Nelleke Kanters en Daphne van Haaften en vanuit Rotterdam: Esther van der Knijff en Marco Kleibeuker. Zij ondersteunen de uitzending van dichtbij en zijn het contact tussen de gemeenten en ons in Congo. Zij komen om de maand bij elkaar en bellen dan ook altijd met ons. Ze ondersteunen en adviseren ons, bidden voor ons, regelen de financiën van de uitzending en helpen in allerlei praktische gelegenheden. 

Hier komt binnenkort een nieuwe foto van het ThuisFrontTeam!


Het ThuisFrontTeam
 
Voor vragen, post, of aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u terecht bij het thuisfrontteam:
Postadres:  TFT Folmer - p/a Dick Wittekoek - Merel 14 - 3245 TS - Sommelsdijk
Telefoon:     0187-486080
Email:         TFTFolmer@gmail.com

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.