Samen leren in Nicaragua

weblog Wim & Anke Poldervaart

Dennis

ill860

In het noorden is het ‘koud’ en in het zuiden ‘warm’. Maar ook met betrekking tot de relaties is dit het geval. In het noorden zijn we meer taakgericht en in het zuiden relatiegericht. We stellen Dennis aan jullie voor. Dennis is vader van een zoon (21) en een dochter (16).  Hij meelevend Rooms-katholiek. Van beroep is hij taxichauffeur en woont niet al te ver bij ons vandaan. Voordeel is dat hij makkelijk te bereiken is en bovendien trouw en gezellig is. Maar er is nog iets: Dennis is leergierig en verdiept zich in het geloof.
Toen we zondagmorgen in zijn auto(tje) stapten, verontschuldigde hij zich dat hij wat later was. De pastor had een lange preek gehad. Het ging over Zacheüs. En Dennis vertelde de ‘hele’ preek na inclusief de toepassing.  Dennis is een bijzonder mens. 
Na een haf uur kwamen we bij de kerk in Tipitapa aan.  Hij parkeerde  zijn auto en ging met ons mee naar binnen. Hij wilde vandaag ook de Reformatorische kerk bezoeken. En zo bezocht hij twee diensten op één morgen.
Op de terugweg vroegen we hem wat hem die morgen had aangesproken. Wel bij Dennis hoef je niet lang op een reactie te wachten: ‘De Bijbel! Iedereen had een Bijbel bij zich en samen lazen we daar hardop uit! En het zingen: we hebben samen prachtige liederen gezongen. O ja, dat er groepen (kinderen, jongeren en volwassen naar voren kwamen om een lied ten gehore te brengen vond ik ook bijzonder!’
Omdat we vandaag, de zondag na de reformatieherdenking, een van de solas wilden accentueren was ‘Sola fide’ vanuit Galaten 3 en 4 behandeld. Een stevig Bijbelgedeelte, maar hij had goed geluisterd. En vragen genoeg, zoals alleen geloof? Maar je moet toch ook goede werken doen?
Dennis een bijzondere Rooms-katholieke broeder. Zo vertelde hij eens dat hij wekelijks een Bijbeltekst leert “want ik wil graag meer van het geloof weten”. U begrijpt wel, gespreksstof genoeg en we leren van elkaar.
Een vorige rit kocht hij het studieboek “la vida abundante” (het overvloedige leven). Het studiemateriaal dat we met de gemeente behandelen. Op onze vraag of hij ons op een bepaalde tijd kon ophalen, gaf hij aan te willen wachten en het boek te gaan lezen. Toen het etenstijd was, werd hij door de predikant uitgenodigd mee te eten. Hij kon er later niet over uit. Wat een aardige mensen en dat ze hem te eten vroegen.
We hebben een ICHTUS-visje voor hem meegenomen uit Nederland. Vol trots laat hij het zien. En de uitleg wordt niet vergeten! Eenieder die het vraagt mag het verhaal van het visje horen!
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.