Samen leren in Nicaragua

weblog Wim & Anke Poldervaart

Mirador de Catarina

ill860

Tussen Masaya en Granada ligt het kleine stadje Catarina. Op zichzelf is deze plek niet heel bijzonder, ware het niet dat je vanaf de ‘mirador (uitkijkpunt) de Catarina’ een fantastisch uitzicht hebt op het “Laguna de Apoyo” (meer) hebt.

Een prachtig Uitzicht. Aan die plaats moest ik gisteren denken toen we met de gemeentes bijeen waren om samen het werkplan verder vorm te geven. Onze gemeentes mogen dan misschien arm zijn en aan veel gebrek hebben, maar daarin verschillen ze niet veel van  de wereld waarin zij leven. Maar wat ze hebben ontvangen geven ze door: geloof en vertrouwen in hun God en zorg en medeleven aan hun naasten. Waar wij vaak in een zekere vanzelfsprekendheid terecht zijn gekomen,  zijn zij op zoek naar hun DNA en hun identiteit. Wie zijn wij te midden van een maatschappij waarin je de Heere Jezus hoort zuchten en tegelijk naar Boven ziet opkijken. Wat een verdriet, wat een pijn wordt er geleden.

Zo werd deze samenvatting gegeven van het DNA van de kerk:

De kerk is een gemeenschap van gelovigen, gebaseerd op het evangelie van genade, die nederig God en de naaste wil dienen, en dan vooral kinderen en jongeren. Een kerk toegerust om te dienen!

Samen met de drie gemeentes, met de 5 commissies die uit die gemeentes zijn samengesteld, zijn we op weg gegaan. Deze studiedag is zo’n moment waarop we elkaar weer mogen ontmoeten.  Naast de Bijbelstudie, zang en gebed presenteren de 5 commissies hun projecten. Dankbaar zijn we te zien hoe men zich voorbereid heeft.Zo hebben we gedroomd en thema’s besproken:
  1. Samen opbouwen – De organisatie van de kerk (reglementen enz.). Maar wat een tour de force wordt: de kerk in te schrijven als kerk.
  2. Samen leren – Theologische vorming  (van kinder- tot volwassencatechese aen toerusting van leiders).
  3. Samen groeien – Diaconale activiteiten – bij het project Rachab worden tienermoeders met hun kinderen en de gezinnen waar ze bij horen geholpen om een betere toekomst in te gaan. Verder worden straatmeisjes opgenomen in het kerkelijk jeugdwerk waar ze gesteund worden bij het gaan van een  nieuwe weg in hun leven. Voor wie op school niet mee kan komen is er bijscholing en hulp 
  4. Licht op de weg – Kinder- en jongerenevangelisatie. Heel veel gezinnen liggen uit elkaar en het ontbreekt hen aan oriëntatie op het leven en de God van het leven.
  5. Koorden van liefde – Relaties met Nederland (ook Huizen wordt genoemd) versterken middels groepen die op bezoek komen. Jongeren die als vrijwilliger een tijd mee willen doen. 


Al met al een indrukwekkend gebeuren voor een kleine kerk in arm land.
Jullie steun in gebed en giften wordt dubbel en dwars ervaren doordat bijvoorbeeld de Zendervrouwen uit Huizen een boekenlegger en een brief meegaven voor de vrouwen van de gemeente. Wat was er dankbaarheid en vreugde. Bedankt!
 

 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.