Steun een project

Steun een GZB-project!

De GZB heeft meer dan 60 zendingswerkers uitgezonden die betrokken zijn bij onder andere theologische toerusting, aidsprogramma’s, bijbelvertaalwerk, onderwijs en kerkplanting. Ook steunen we onze partnerkerken en -organisaties door financieel bij te dragen aan projecten. Een voorbeeld:De kerk in Malawi, waar de GZB mee verbonden is, vangt in verschillende krottenwijken honderden weeskinderen op. Voor een arme kerk in een arm land valt dat niet mee. Toch zijn er inmiddels op verschillende plekken opvanghuizen gestart. Ze worden gerund door vrijwilligers uit de kerk. Zij doen geweldig werk. Ondanks dat velen van hen het zelf ook niet breed hebben, zetten zij zich enthousiast in voor de weeskinderen. De GZB wil hen graag helpen! Doet u mee?

Klik hier voor een overzicht van alle projecten die GZB steunt. Het steunen van een GZB-project is een verantwoorde keus. Door op de knop ‘online doneren’ te klikken, kunt u direct bijdragen aan een project.