Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

16 bedankpagina 1

Jaarverslag

Heel hartelijk dank voor uw steun en betrokkenheid het afgelopen jaar!

Wat is het hartverwarmend dat er zoveel mensen zijn die zich willen inzetten voor het zendingswerk. Samen met kerken wereldwijd willen we Gods liefde delen, in woorden en daden. Ook in 2023.

  • 120 kinderen uit een achterstandswijk in Costa Rica kregen bij de opvang van de kerk maaltijden en christelijk onderwijs, maar minstens zo belangrijk: ook aandacht en liefde.

  • 10.614 maaltijden zijn uitgedeeld aan daklozen in Centraal-Azië. Hun situatie is schrijnend, vooral in de winter wanneer de temperaturen tot ver onder nul dalen.

  • 100 kerken in Peru kregen hulp en onderwijs om hen op weg te helpen bij hun verlangen om nieuwe gemeenten te stichten.

  • 86 kinderen van voorgangers en evangelisten in India konden met steun van de GZB naar school. Die hulp is hard nodig, want sommige ouders overwegen om te stoppen met hun werk voor de kerk, omdat het salaris veel te laag is om van rond te komen.

  • 22 studenten vanuit de hele Arabische wereld hebben een bijdrage ontvangen voor hun opleiding aan de theologische school in Beiroet.

  • 400 mensen in Malawi hebben een huwelijkscursus vanuit Bijbels perspectief gevolgd. De deelnemers zijn zeer lovend over het resultaat. Er is meer harmonie, de liefde wordt opgemerkt door gezinsleden en er is geloofsgroei.

  • 12 kerken in Albanië nemen deel aan een trainingsprogramma waarbij thema’s aan de orde komen zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. In een land waar jarenlang voor religie geen plek was en de meeste christenen pas een paar geleden tot geloof zijn gekomen, is dit enorm waardevol.

Dít en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij u! In 2023 ontving de GZB in totaal € 8,1 miljoen aan baten. Met dat geld konden we zo'n 44 uitzendingen financieren en 230 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor! Het jaarverslag van 2023 is hieronder te downloaden.