Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

_WAT5751 - langwerpige foto

Jaarverslag

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid in 2021

Wat is het hartverwarmend om te horen hoe wereldwijd mensen zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. De GZB is dankbaar dat we samen met u een schakel mogen zijn in het werk in Gods Koninkrijk.

  • 1825 jongeren in het noorden van Malawi willen Jezus volgen in hun leven en hebben deelgenomen aan een discipelschapstraining van de kerk. Veel van hen zijn nu enthousiaste, actieve gemeenteleden én horen er helemaal bij.
  • 600 ondervoede kinderen in Rwanda kregen twee keer per week een voedzame maaltijd.
  • 125 leiders binnen de Presbyteriaanse Kerk in Peru namen deel aan het nieuwe onderwijsprogramma dat is opgezet met behulp van Matthijs Geluk. Zij zijn nu beter toegerust voor hun taak in de kerk.
  • 280 kinderen en jongeren namen enthousiast deel aan de regionale en landelijke jongerenweekenden en kinderdagen van de kerk in Frankrijk. Voor jongeren die opgroeien in een seculiere context zijn deze bijeenkomsten van grote betekenis.
  • 12 jonge gemeenten in Egypte zijn gegroeid en stichtten op hun beurt weer nieuwe gemeenten.
  • 3250 mensen in arme, afgelegen dorpen in het noorden van India kregen medische hulp van een gedreven team van artsen en verpleegkundigen. Ook werd er voorlichting gegeven over corona. Veel van hen hoorden voor het eerst het Evangelie.

Dit en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij u! In totaal mocht de GZB in 2021 € 8.513.000 ontvangen. Met die steun konden we 47 zendingswerkers uitzenden en 181 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!