Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Myanmar Palaungic people - sfeerfotot - collecterooster project 10 27jpeg

ANBI & CBF

ANBI en CBF

De GZB is door het CBF erkend als goed doel en door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het eveneens mogelijk aan de GZB na te laten zonder erfbelasting te betalen.

Met het oog op deze erkenningen publiceren we de volgende gegevens:

ANBI

Naam
Vereniging 'De Gereformeerde Zendingsbond' - algemeen bekend als ‘GZB’

RSIN / fiscaal nummer
00269.12.06

Contactgegevens
Zie de pagina contact

Doelstelling

De statutaire doelen van de GZB zijn:
1. Het verrichten van zendingswerk in het algemeen buiten Nederland, gehoorzamend aan het bevel en gelovend in de belofte van Christus door het brengen van het Woord van God, in samenwerking met partnerkerken en -organisaties door middel van financiële ondersteuning en de uitzending van zendingswerkers.
2. De missionaire toerusting van de leden en gemeenten door middel van onder meer voorlichting, bijeenkomsten en publicaties.

Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht
Zie de pagina Raad van Toezicht

Beleidsplan
Zie de pagina Onze Visie

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder ontvangt een salaris op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Jaarlijks wordt het salaris getoetst op basis van de regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties.

De genoemde arbeidsvoorwaardenregeling geldt eveneens voor de overige kantoormedewerkers van de GZB. Inschaling vindt plaats op basis van de functiebeschrijving binnen het kader van het functiehuis van de GZB.

Voor zendingswerkers is de Uitzendvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland (faciliteringsregeling) van toepassing.

Leden van de Raad van Toezicht van de GZB ontvangen geen beloning. Zij ontvangen alleen vergoeding van de gemaakte kosten en hebben de mogelijkheid om binnen de fiscale regeling voor vrijwilligersvergoedingen een vergoeding voor bestede tijd te ontvangen. Door bestuursleden wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Aan bestuurder en leden van de Raad van Toezicht worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie pagina Jaarverslag

Financiële verantwoording
Zie pagina Jaarverslag

CBF

Statuten
Statuten 27 november 2020

Gedragscodes en richtlijnen

De GZB onderschrijft, naast en aanvullend op de eisen voor ANBI en de Erkenningsregeling Goede Doelen (getoetst door het CBF), de volgende gedragscodes en richtlijnen. Deze zijn van toepassing voor aangesloten organisaties bij Goede Doelen Nederland:

  • SBF-code Goed bestuur (waaronder de normen op het gebied van fondsenwerving in het hoofdstuk voor fondsenwervende organisaties)
  • Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties
  • Code Postfilter
  • Code Telemarketing
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen (beleggingsbeleid)

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken. https://www.cbf.nl/organisatie/de-gereformeerde-zendingsbond

BIJLAGE