Bestellen

Bestelformulier

Meer informatie over onderstaande publicaties vindt u onder Over GZB/Publicaties.

[{"level":"2"}]
{"label":"Algemeen"}
[]

Algemeen

[{"has_placeholder":"","default_value":"0","mandatory":"","unique":"","validation":"numeric"}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Informatiefolder GZB","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","label":"Alle Volken","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Beleidsplan","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"validation":"numeric","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"","default_value":"0"}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Brochure GZB-adoptie programma Deelgenoten","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"0","unique":"","validation":"numeric","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Brochure Uw hart spreekt in uw testament"}
[]
[{"validation":"numeric","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"","default_value":"0"}]
{"label":"Brochure Handreiking zendingsbeleid gemeenten","error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Bijbelstudieboekje 'Onderweg naar Emma\u00fcs'"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Dagboek Een Handvol Koren (alleen voor zendingscommissies)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Jaarverslag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Gebedskalender","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Kerkbladartikelen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Nieuwsbrief voor zendingscommissies","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"unique":"","mandatory":"","source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric"}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Pinksterkrant","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Collectemateriaal 2018"}
[]

Collectemateriaal 2018

[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","unique":"","validation":"numeric","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"folders voorjaarscollecte"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"collectezakjes voorjaarscollecte"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"folders pinkstercollecte","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"collectezakjes pinkstercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"folders zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"collectezakjes zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"folders najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"collectezakjes najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Catecheseproject 2017-2018"}
[]

Catecheseproject 2017-2018

[{"validation":"","unique":"","mandatory":"","default_value":"0","source_type":"","has_placeholder":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"flyer"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"filmpje","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"catecheseles","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"GZB-dag"}
[]

GZB-dag

[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"posters","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"flyers","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Postzegel- en kaartenactie"}
[]

Postzegel- en kaartenactie

[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"infofolders","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"postertjes","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Wereldkids 2017"}
[]

Wereldkids 2017

[{"source_type":"","has_placeholder":"","unique":"","default_value":"0","validation":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Werkblad Nepal","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":""}]
{"label":"Spaardoosjes","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
[]
[]

[[]]
{"label":"Persoonsgegevens"}
[]
[{"level":"2"}]
{"label":"Vul uw persoonlijke gegevens in"}
[]

Vul uw persoonlijke gegevens in

[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Organisatie","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"1","infix":"1","prefix":""}]
{"label":"Naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[[]]
{"label":"Formulier verzenden"}
[]
[[]]
[]
[]

[[]]
[]
[]