Betrek belijdeniscatechisanten

‘Get connected’ voor belijdeniscatechisanten

Belijdenis doen is een belangrijk keuzemoment in het leven van mensen. Als lid van de plaatselijke gemeente worden jonge lidmaten ook onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.
Zowel de GZB als IZB willen jonge gemeenteleden graag betrekken bij het zendingswerk in binnen- en buitenland. Via de actie ‘Get Connected’ proberen we jonge mensen in verbinding te brengen met de zending wereldwijd. Wij willen hen vragen ons werk financieel te steunen met € 1 per maand. Aan de jonge lidmaten wordt als welkom een attentie aangeboden die ze zelf kunnen uitkiezen.

Wilt u onze ambassadeur zijn en het werk van de GZB en IZB onder de aandacht brengen van uw catechisanten? U kunt daarbij gebruik maken van de flyer die u hier kunt downloaden. Alle predikanten ontvangen begin maart een mailing met een aantal van deze flyers. Is deze mailing u ontgaan of wilt u extra flyers, dan kun u die bestellen via getconnected@gzb.nl. De belijdeniscatechisanten kunnen zich ook aanmelden via de website www.i-getconnected.nl.