Word lid


Help mee met de verspreiding van het Evangelie en word lid van de GZB. Dat kan al voor € 10,- per jaar. Om op de hoogte te blijven van het werk van de GZB ontvangt u dan 4 x per jaar het informatieblad Alle Volken.

Ja, ik help mee met de verspreiding van het Evangelie en word lid van de GZB.

[[]]
{"text":"Ik machtig de GZB om het volgende contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. De minimale contributie is \u20ac10 per jaar."}
[]

Ik machtig de GZB om het volgende contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. De minimale contributie is €10 per jaar.

[{"show_group_20":"","show_group_19":"","default_option":"20","mandatory":"true","other_option":"true","show_group_21":"","show_group_28":""}]
{"label":"Bedrag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"19":"10 euro","20":"15 euro","21":"25 euro","28":"anders, vul hieronder in"}
[{"other_option":"","mandatory":"true","default_option":"","show_group_22":"","show_group_23":"","show_group_24":""}]
{"label":"Frequentie","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"22":"Per maand","23":"Per kwartaal","24":"Per jaar"}
[{"other_option":"","mandatory":"true","default_option":"","show_group_25":"","show_group_26":"","show_group_27":""}]
{"label":"Aanhef","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
{"25":"Dhr.","26":"Mevr.","27":"Fam."}
[{"mandatory":"1","infix":"1","prefix":""}]
{"label":"Naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true"}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"phone","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Telefoonnummer","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","use_dropdowns":""}]
{"label":"Geboortedatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":""}]
{"label":"IBAN","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","use_dropdowns":""}]
{"label":"Ingangsdatum","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Lid worden"}
[]