Collecteren

Staan in uw gemeente de landelijke collecten al op het rooster?


Om deze collecten goed onder de aandacht te brengen, maken we bij elke collecte een folder. Hierin brengen we iemand in beeld voor wie de opbrengst bestemd is en vertellen we over het project. Daarnaast hebben we ook collectezakjes. We zien dat in gemeenten die de gratis collectefolders én de zakjes gebruiken de opbrengsten hoger zijn. U kunt de zakjes ook bestellen om te collecteren voor uw eigen zendingswerker. 

Landelijke collectedata 2018:
 • zondag 4 of 11 maart: Voorjaarscollecte
  voor opleiding predikanten in het Midden-Oosten
  Folder | Bericht kerkblad
 • zondag 20 mei: Pinkstercollecte
  voor opvang van verslaafden in Mexico
 • zondag 12 augustus: Zomercollecte
  voor gemeentestichting in Europa
 • zondag 4 november: Najaarscollecte
  voor versterking van jonge gemeenten in Azië

Pinksterkrant
In 2018 willen we de derde editie van de Pinksterkrant uitbrengen. Deze krant kunt u in de gemeente uitdelen. Met de Pinksterkrant brengt u zending op een aansprekende manier onder de aandacht. 
Let op: de Pinksterkrant is geen vervanging van de collectefolders. De collectefolders kunt u de week voorafgaand aan Pinksteren in de kerkbanken leggen om de collecte aan te kondigen. De Pinksterkrant kunt u na afloop van de dienst op eerste Pinksterdag uitdelen. De Pinksterkrant wordt ook aan alle GZB-leden toegestuurd, houd daar dus rekening mee bij het bestellen. 

Wat kunt u doen om de collecten onder de aandacht van de gemeente te brengen?
 • Bestel de collectefolders en collectezakjes die de GZB bij iedere collecte beschikbaar stelt. Dat kan via tel. 0343-512444, info@gzb.nl of via onderstaand formulier.
 • Plaats een bericht in het kerkblad, nieuwsbrief of website van uw gemeente. U kunt zich aanmelden voor deze berichten via cenf@gzb.nl. U krijgt dan automatisch alle berichten van de GZB m.b.t. collecten en activiteiten toegestuurd. Ook ontvangt u 1 x in de 2 maanden een serie artikeltjes over zendingswerk om in het kerkblad te plaatsen. Onder Publicaties kunt u de berichten ook downloaden.
 • Vraag uw predikant om voorbede voor het zendingswerk, en met name voor het onderwerp van de collectefolder.


[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling collectemateriaal 2018"}
[]

Bestelling collectemateriaal 2018

[{"default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Folders voorjaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Envelopjes voorjaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Folders pinkstercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Envelopjes pinkstercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn.","label":"Pinksterkrant"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Folders zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Envelopjes zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Folders najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Envelopjes najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"level":"2"}]
{"label":"Verzendadres:"}
[]

Verzendadres:

[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Kerkelijke gemeente","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[[]]
{"label":"Bestel"}
[]