Collecteren

Staan in uw gemeente de landelijke collecten al op het rooster?


Zending Verbindt! Een uitspraak waar we in geloven.
Zending verbindt de kerk in Nederland met de kerk wereldwijd. Een verbinding van waarde, waarin we allen gelijk zijn aan elkaar en van elkaar kunnen leren. Hoe bijzonder is dat.

Ook komend jaar willen we uw gemeente betrekken bij het zendingswerk. Een van de manieren om de gemeente te betrekken bij het werk is de zendingscollecte. Neemt u de zendingscollecte van de GZB ook weer op in het collecterooster? Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en warme steun bij de GZB.

Om deze collecten goed onder de aandacht te brengen, maken we bij elke collecte een folder. Hierin brengen we iemand in beeld voor wie de opbrengst bestemd is en vertellen we over het project. Daarnaast hebben we ook collectezakjes. We zien dat in gemeenten die de gratis collectefolders én de zakjes gebruiken de opbrengsten hoger zijn. U kunt de zakjes ook bestellen om te collecteren voor uw eigen zendingswerker. 

Landelijke collectedata 2020:
Meer informatie vindt u in het document dat u hier kunt downloaden.

Wat kunt u doen om de collecten onder de aandacht van de gemeente te brengen?
  • Bestel de collectefolders en collectezakjes die de GZB bij iedere collecte beschikbaar stelt. Dat kan via tel. 0343-512444, info@gzb.nl of via onderstaand formulier.
  • Plaats een bericht in het kerkblad, nieuwsbrief of website van uw gemeente. U kunt zich aanmelden voor deze berichten via info@gzb.nl. U krijgt dan automatisch alle berichten van de GZB m.b.t. collecten en activiteiten toegestuurd. Ook ontvangt u 1 x in de 2 maanden een serie artikeltjes over zendingswerk om in het kerkblad te plaatsen. Onder Publicaties kunt u de berichten ook downloaden.
  • Vraag uw predikant om voorbede voor het zendingswerk, en met name voor het onderwerp van de collectefolder.


[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling collectemateriaal 2020"}
[]

Bestelling collectemateriaal 2020

[{"source_type":"","has_placeholder":"","mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0"}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn.","label":"Folders voorjaarscollecte"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Envelopjes voorjaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet."}
[]
[{"default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","source_type":"","has_placeholder":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Folders pinkstercollecte"}
[]
[{"validation":"numeric","unique":"","mandatory":"","source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0"}]
{"label":"Envelopjes pinkstercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Folders zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"validation":"numeric","unique":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":"","mandatory":""}]
{"label":"Envelopjes zomercollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Folders najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Envelopjes najaarscollecte","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"level":"2"}]
{"label":"Adres:"}
[]

Adres:

[{"mandatory":"true","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"","unique":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","label":"Kerkelijke gemeente","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","prefix":"","infix":"true","mandatory":"1"}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"true","has_placeholder":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"","validation":"email","unique":"","mandatory":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","show_group_419":"","show_group_420":"","show_group_421":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Selecteer ten minste een waarde.","label":"Graag ontvang ik plm. 6 x p\/j de nieuwsbrief voor zendingscommissies (per mail)"}
{"448":"ja"}
[[]]
[]
[]

[[]]
{"text":"\u003Cem\u003EDe GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens. \u003Ca href=\u0022\/userfiles\/File\/2019\/privacyverklaring_gzb.pdf\u0022 target=\u0022_blank\u0022\u003ELees hier de privacyverklaring\u003C\/a\u003E.\u003C\/em\u003E"}
[]

De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier de privacyverklaring.

[[]]
{"label":"Bestel"}
[]