Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

De kerk in Afrika

Wereldwijd jeugdwerk = samen leren

conferentie_jeugdwerk_bijbelstudie_afrika
‘‘Wij dromen van kerken waarin jongeren een centrale plek hebben en waar kinderen worden gezien als een geschenk van God en een bron van vreugde!’  Het is één van de conclusies die klonk op een GZB-conferentie over wereldwijd jeugdwerk met kerkleiders uit Kenia, Congo, Malawi, Zuid-Soedan en Rwanda. Een conferentie die opnieuw bevestigde hoe krachtig het is als de kerk in Afrika en Nederland jongeren werkelijk serieus wil nemen.

door: Diane Palm & Kees Zeelenberg

Zo’n drie jaar geleden besloot de GZB om in het (zendingswerk) ook nadrukkelijk de aandacht te vestigen op de positie van jongeren in de kerk. Tenslotte maken zij een groot deel uit van de wereldbevolking en het is niet vanzelfsprekend dat zij worden gezien in de christelijke gemeente. Vanuit dit verlangen is er gebouwd aan een netwerk van partners die ervaringen deelt en samen bouwt aan een beweging waarin kinderen en jongeren een wezenlijke plek krijgen en ingeschakeld worden in de taken van de kerk.

Een skelet

Ds. Nicholas Koimur is één van hen. Toen hij twee jaar geleden zijn werk startte als coördinator van het jeugdwerk van de Reformed Church in Kenia, vroeg hij zich af: waar zal ik beginnen? ‘Ik ontdekte dat als ik jongeren op de agenda van de kerk wil zetten, ik moet beginnen bij de predikanten en oudere gemeenteleden. Met hen wil ik in de eerste plaats een bijbelse visie op jongeren ontwikkelen. Als er bij ons in de kerk verkiezingen zijn, dan worden die voor wat de kerkenraad betreft heel serieus genomen. Maar als het om de verkiezing van jeugdleiders gaat, zeggen we vaak: ga lekker in de schaduw zitten en houd daar je eigen bijeenkomst! Dat zegt iets over de waarde die wij hechten aan de aanwezigheid van jongeren.’

Ds. Nase Chunga van de grootste presbyteriaanse kerk in Malawi trok ook zijn conclusie: ‘Bij ons in de kerken hebben we alles geregeld als het om jeugdwerk gaat. Maar eerlijk gezegd vraag ik me soms af of het niet een skelet is zonder vlees op de botten. Wij hebben wel structuren voor ons jeugdwerk, maar niet altijd de visie om jongeren ook echt serieus te nemen in het Lichaam van Christus.’

Bijzonder krachtig was het ook de bijdrage van ds. Jonathan Soro Bully, van de Anglicaanse kerk uit Zuid-Soedan, die vanwege het geweld is gevlucht en leeft in de vluchtelingenkampen van Noord-Uganda. ‘Jeugdwerk is niet afhankelijk van de middelen die je hebt. Ik geloof dat iedereen iets van God gekregen heeft dat Hij kan gebruiken om jongeren te bemoedigen en met hen de gemeente op te bouwen.’

Meer dan activiteiten

De vragen die in deze conferentie aan elkaar werden gesteld, zijn in elke context urgent en relevant. Ook Nederlandse gemeenten zullen zich moeten afvragen welke betekenis kinderen en jongeren hebben in het lichaam van Jezus Christus. Jeugdwerk is tenslotte zoveel meer dan het organiseren van goede clubs en aansprekende activiteiten. Het begint allereerst met een geestelijke visie op kinderen en jongeren in de gemeente. We zijn gezegend met partners wereldwijd die bereid zijn om van elkaar te leren en te delen wat God hen aan mogelijkheden heeft gegeven.

De oogst

Aan het einde van de conferentie werd de oogst binnengehaald. Denkbeeldig spijkerden we twaalf stellingen aan de muur van het conferentiecentrum in Uganda. Wij nodigen iedereen uit om te delen in deze oogst en de stellingen ook vruchtbaar te maken voor onze eigen gemeenten in Nederland.

1.    Kinderen, tieners en jongeren ervaren dat ze welkom zijn in onze gemeente(n).

2.    In onze gemeente(n) dagen we ouderen en leidinggevenden uit om na te denken over de geestelijke betekenis van jongeren in het Lichaam van Christus.

3.    De ideeën van jongeren worden gewaardeerd en gebruikt in onze kerk

4.    Jeugdwerk is een integraal onderdeel van ons gemeente-zijn: jongeren worden uitgenodigd om bij alle onderdelen en taken van de kerk betrokken te zijn.

5.    Tijdens pastorale bezoeken is er speciale aandacht voor kinderen en jongeren.

6.    Kinderen en jongeren worden door de kerk geholpen om hun door God gegeven talenten te ontdekken.

7.    Kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om hun talenten ook daadwerkelijk in te zetten voor de opbouw van de gemeente.

8.    Er is een duidelijke visie op hoe en wat jongeren moeten leren (curriculum).

9.    In onze opleidingen trainen we predikanten in het theologisch denken over kinderen en jongeren.

10.  In onze kerken rusten we leiders toe om zich in liefde te verbinden aan jongeren.

11.  In onze kerken zijn er mensen die opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren.

12.  In ons jeugdwerk denken we vooral in menselijk kapitaal in plaats van geld.