Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Klachten

De GZB wil vanuit zijn visie, missie en beleid integer handelen en transparant zijn in haar communicatie naar buiten toe. Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt de GZB zeer serieus. Elke mondelinge of schriftelijke klacht handelen wij zo goed mogelijk af. Heeft u een klacht dan bieden we u allereerst de mogelijkheid van klachtopvang en klachtbemiddeling aan. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in onze interne klachtenprocedure, die hieronder te downloaden is. Ons streven is een klacht allereerst op een zo kort mogelijk termijn in overleg tussen de klager en de betrokkene binnen onze organisatie weg te nemen. Interne klachtenafhandelingKlachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, maar uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht wordt de klacht behandeld door de teamleider of de directie. Hierbij kan ook onze vertrouwenspersoon een rol spelen. Meer informatie over de interne klachtenprocedure vindt u hier.

Onafhankelijke klachtencommissie

Ons streven is een klacht op een zo kort mogelijk termijn in overleg tussen de klager en de betrokkene binnen onze organisatie weg te nemen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen dan kunt u zich tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden.Het reglement van de klachtencommissie is hier te raadplegen. Elke klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de indiener. Klacht en antwoord zijn altijd opgenomen in het klachtenregister.

Integriteit

De GZB hecht grote waarde aan het integer omgaan van medewerkers met collega’s, de mensen op het veld en in de gemeenten. U kunt het beleid van de GZB hier nalezen. Ondanks onze inzet bestaat de mogelijkheid dat iemands grenzen worden overschreden door een medewerker van de GZB. U kunt dan contact opnemen met een leidinggevende binnen de GZB. Namen en e-adressen kunt u vinden op deze website. Medewerkers van de GZB kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Eventueel kunt u via het contactformulier een anonieme melding maken van uw klacht. Wij verzoeken u wel uw telefoonnummer te vermelden, zodat we met u kunnen spreken over de inhoud van de klacht en u de steun kunnen bieden die nodig is.Klacht indienenHeeft u of heb jij een klacht? Laat het ons weten! Stuur een bericht naar info@gzb.nl of bel ons op 0343-512444. Wij doen ons best om u/jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.