ANBI

De GZB heeft het CBF-keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Om de ANBI-status te behouden, is de GZB verplicht om de volgende gegevens via de website openbaar te maken:


 

Naam Vereniging 'De Gereformeerde Zendingsbond'
RSIN / fiscaal nummer 00269.12.06
Contactgegevens https://www.gzb.nl/contact
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden http://www.gzb.nl/over-gzb/bestuur
Beleidsplan http://www.gzb.nl/over-gzb/visie-en-missie
Beloningsbeleid Leden van het bestuur van de GZB worden niet bezoldigd; ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zij ontvangen alleen vergoeding van de gemaakte kosten en hebben de mogelijkheid om binnen de fiscale regeling voor vrijwilligersvergoedingen een vergoeding voor bestede tijd te ontvangen. Door bestuursleden wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Doelstelling De statutaire doelen van de GZB zijn:
1. Het verrichten van zendingswerk in het algemeen buiten Nederland, gehoorzamend aan het bevel en gelovend in de belofte van Christus door het brengen van het Woord van God, in samenwerking met partnerkerken en -organisaties door middel van financiële ondersteuning en de uitzending van zendingswerkers.
2. De missionaire toerusting van de leden en gemeenten door middel van onder meer voorlichting, bijeenkomsten en publicaties.
Verslag uitgeoefende activiteiten http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag
Financiële verantwoording http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag
Statuten Statuten 10 september 2014