Jaarverslag

Jaarverslag 2018

Hartelijk dank voor uw steun het afgelopen jaar!

De GZB werkt met programma’s per land of regio. Uitzendingen en projecten binnen deze programma’s kunnen worden onderscheiden in twee programmalijnen: Geloven en groeien  en Dienen. Hieronder zijn de bestedingen 2018 samengevat voor verschillende typen activiteiten binnen deze programmalijnen:We zijn dankbaar voor al het werk dat in 2018 kon gebeuren. Dankzij de inzet van gemeenten en de steun van leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund. En kunnen we ook doorgaan met ons mooie werk. We kijken ernaar uit om ook in 2019 weer nieuwe zendingswerkers te kunnen uitzenden en missionaire en diaconale projecten te ondersteunen.
 

Download hier het GZB-jaarverslag 2018Ook is er een verkorte weergave en poster beschikbaar. U kunt die hieronder downloaden: