Jaarverslag

Jaarverslag 2017

Hartelijk dank voor uw steun het afgelopen jaar!

De GZB werkt met programma’s per land of regio. Uitzendingen en projecten binnen deze programma’s kunnen worden onderscheiden in twee programmalijnen: Geloven en groeien  en Dienen. Hieronder zijn de bestedingen 2017 samengevat voor verschillende typen activiteiten binnen deze programmalijnen:We zijn dankbaar voor al het werk dat in 2017 kon gebeuren. Dankzij de inzet van gemeenten en de steun van leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund. En kunnen we ook doorgaan met ons mooie werk. We kijken ernaar uit om ook in 2018 weer nieuwe zendingswerkers te kunnen uitzenden.
 

Download hier het GZB-jaarverslag 2017.


Ook is er een verkorte weergave en poster beschikbaar. U kunt die hieronder downloaden: