Jaarverslag

Jaarverslag 2019

Hartelijk dank voor uw steun het afgelopen jaar!


De tijd waarin we leven is een zeer bijzondere tijd. Heel veel activiteiten gaan niet door en ook het kerkelijk leven wordt hard geraakt door de coronacrisis. Dat geldt ook voor het werk van de GZB.
 
Maar we zijn ook dankbaar. Dankbaar voor al het werk dat het afgelopen jaar kon gebeuren. Het jaarverslag over 2019 geef u een goed beeld van de impact van ons werk dat dankzij de inzet van gemeenten en de steun van leden/donateurs is gedaan. Er zijn opnieuw zendingswerkers uitgezonden en honderden projecten gesteund. 

 

Download hier het GZB-jaarverslag 2019Ook is er een samenvatting en poster beschikbaar. U kunt die hieronder downloaden:

De accountant heeft zijn controle afgerond en heeft op 22 april een goedkeurende controleverklaring verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Algemene Vergadering. Vanwege dit voorbehoud heeft de accountant de GZB toestemming gegeven de controleverklaring na afloop van de Algemene Vergadering te publiceren. Wij hopen dat deze vergadering plaats kan vinden in het laatste kwartaal van dit jaar. Lees hier het jaarverslag 2019 van de Ondernemingsraad.