Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Najaarscollecte voor Egypte
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten
Stichten van nieuwe gemeenten

Kerstactie 2023: Help bij het stichten van nieuwe gemeenten in Egypte

Doelbedrag

€ 94.100

Waarom is dit project nodig?

In Egypte trekken elke dag honderden mensen vanuit de dorpen naar de stad. Ze zijn op zoek naar werk en een veilig bestaan. Daaronder zijn veel christenen. Ze vinden vaak een plek in de arme wijken aan de rand van de stad. Omdat hier vaak geen gemeente is, wil de Egyptische kerk juist hier aanwezig zijn en nieuwe gemeenten stichten. Tegelijkertijd is er het verlangen om plattelandsgemeenten die leeglopen weer tot bloei te brengen.

EG.1.100 Egypte DSC_0827

Wat houdt het project in?

De Presbyteriaanse Kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe gemeenten in deze wijken. De GZB ondersteunt jaarlijks 14 van deze nieuwe gemeenten. Per gemeente wordt een plan opgesteld. Wat heeft deze gemeente nodig? Samen met lokale organisaties wordt aan de realisatie van dit plan gewerkt. De gemeenten ontvangen materiaal. Kerkleiders krijgen extra toerusting. De gemeenten worden geholpen om diaconale activiteiten op te zetten. En op plekken waar nog geen kerkgebouw is, gaat de Presbyteriaanse Kerk nieuwe kerken bouwen. Zo ontstaan er getuigende gemeenten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.

Impact

'Zonder kerk verliezen zij het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof.'

Ouderling Magdy: ‘Mensen trekken van het platteland naar Caïro, in de hoop op werk en een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Ze komen in arme wijken terecht. Lang niet altijd is er een christelijke gemeente. Als mensen hier gaan wonen, zijn ze vooral druk met overleven, dat geldt ook voor christenen. Maar zonder kerk verliezen zij het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof. Daarom starten we in deze wijken nieuwe gemeenten.’

Partner:

Projectcode: EG. 1.100 (bij bankoverschrijving vermelden)

IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45

Doneer nu aan dit project!

*Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Projecten

LB.1.103 aleppo jlk nov 02 2018_194
Syrië
De kerk in het Midden-Oosten

Hulp voor Aleppo