Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Catecheseproject #durftegetuigen

afb catproj21-22 digi nb

‘Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heere.'

2 Timotheüs 1:8

De GZB wil met het nieuwe catecheseproject jongeren laten nadenken over hoe zij in hun eigen omgeving kunnen getuigen van hun geloof en wat zij hierbij kunnen leren van de wereldwijde kerk.

logo
#durftegetuigen

Durf te getuigen! Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien zitten de catechisanten zelf nog met allerlei vragen over het geloof. Of ze willen niet te opdringerig zijn, want hun vrienden en klasgenoten moeten toch zelf weten wat ze geloven? En daar willen ze natuurlijk ook respect voor hebben. Maar hoe zouden ze het vinden als vrienden en klasgenoten Jezus ook leren kennen in hun leven? Is dat niet het beste wat iemand kan overkomen?

We gaan in dit catecheseproject kijken hoe dit bij andere christenen gaat op deze wereld. Daarbij ontmoeten we een jongere uit Rwanda die het getuigen best lastig vindt, omdat zijn klasgenoten hem erom uitlachen. Daarnaast vertelt Sijmen den Hartog hoe hij als zendingswerker in Thailand mensen over Jezus Christus vertelt, ook al gaat dat niet altijd vanzelf. En we horen van een jongere uit Nederland hoe zij vormgeeft aan het getuigen bij Dabar en wat voor reactie dit oproept.

In de Bijbelstudie kijken we naar de 2e brief aan Timotheüs waarin Paulus oproept om je niet te schamen voor het Evangelie. Wat betekent dit voor het leven van de catechisanten?

Thailand

In het bijzonder staan we stil bij het evangelisatiewerk in Noordoost-Thailand, in een gebied waar maar 0,1% van de bevolking christen is. Hier zijn Sijmen en Annelies den Hertog met hun gezin naar uitgezonden en ontstaan langzaam maar zeker nieuwe gemeenten. Sijmen vertelt eerlijk aan de jongeren hoe het is om in zo’n situatie te getuigen van je geloof.

De opbrengst van het catecheseproject is dit jaar bestemd voor dit werk in Thailand. Het verlangen van de GZB is dat jonge christenen in het gebied Isaan mogen groeien in geloof en vervolgens zelf nieuwe gemeenten starten in hun eigen omgeving. Zo hopen we dat het Evangelie zich als een olievlek zal verspreiden en steeds meer Thai bereikt zullen worden die nog nooit van de liefde van Jezus Christus hebben gehoord.

Het gespaarde geld kan worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het project vermelden: Catecheseproject projectnummer TH.1.001. Alvast hartelijk dank!

Materialen catecheseproject

Er zijn verschillende materialen beschikbaar om samen met de catechisanten mee aan de slag te gaan:

  • Lesbrief met interviews, gespreksvragen, Bijbelstudie en verwerkingsopdrachten voor de catechisanten
  • Bijlage 1 - Verhaal van Nour uit Libanon
  • Bijlage 2 -  Wel of niet getuigen
  • Bijlage 3 - Bijbelstudie 2 Timotheüs 2
  • Bijlage 4 - Instructie Kahoot quiz
  • Filmpje over het catecheseproject #Durftegetuigen met verhalen uit de wereldkerk
  • Filmpje van een jongere die Dabarwerk doet in Nederland

De lesbrieven kunt u hieronder bestellen of via info@gzb.nl / 0343-512444. Het is ook mogelijk om de filmpjes op USB te ontvangen, dat kunt u bij het bestelformulier aangeven.

Bestelformulier

Vragen?

Wij helpen je graag!

vierkant maanenvesther P2100972
Esther van Maanen