GZB-dag

GZB-dag 

Donderdagmorgen 12 maart, hebben we besloten dat de GZB-dag 2020 niet doorgaat. Reden hiervoor is de zorg dat het besmettingsrisico op het Corona-virus voor de verwachte 2000 bezoekers van de GZB-dag hoog is. Eerder deze week lieten we al weten dat we de ontwikkelingen nauwgezet volgden en de nodige maatregelen zouden treffen. Helaas gaat alles nu in zo’n stroomverstelling dat we tot dit besluit hebben moeten komen.

We hopen na de coronacrisis een nieuwe GZB-dag te houden op D.V. 13 maart 2021. 
 
“De impact voor de GZB, sprekers, zendingswerkers en vrijwilligers is groot. Maar ook voor u als bezoeker vinden we het heel erg jammer dat de GZB-dag die elk jaar enorm inspirerend is, niet kan doorgaan! Het was zoeken naar een evenwicht tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid,” laat onze directeur, ds. Jan Ouwehand weten. “Uiteindelijk hebben we als organisatie gemeend onze verantwoordelijkheid te moeten nemen voor de bezoekers van de dag. We weten dat er veel ontmoetingen plaatsvinden vanuit alle delen van het land. Ook hebben we meegewogen dat ons land gediend is bij het indammen van risico’s en kans op overbelasting van de gezondheidszorg. We willen de last van het besluit om al of niet de GZB-dag te bezoeken niet bij u als bezoekers leggen en hebben daarom als organisatie besloten de dag af te zeggen. We hopen dat er een nieuwe mogelijkheid wordt gevonden om de GZB-dag te houden en vertrouwen erop dat we elkaar toch kunnen ontmoeten.”

 

Intussen gaat de wereld steeds meer op slot. Inmiddels heeft de GZB ook andere maatregelen genomen, waaronder het afzeggen van alle reizen van medewerkers, zendingswerkers en partners de komende 30 dagen.
 
We zijn heel erg blij met uw betrokkenheid en hopen u in de toekomst graag weer te ontmoeten. We vragen uw gebed voor ons werk en deze wereld!

Inmiddels is ook vanuit de overheid besloten dat alle evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast.Behalve Gert-Jan Segers zouden er ook gasten uit Zuid-Soedan en Peru spreken tijdens de GZB-dag:
  • Ds. Jonathan Soro uit Zuid-Soedan. Hij is samen met miljoenen anderen gevlucht voor het geweld in zijn land en is nu predikant in vluchtelingenkampen in Oeganda. Juist daar wil de kerk present zijn met het Evangelie. In het bijzonder is er aandacht voor de vele jongeren die opgroeien in een situatie van uitzichtloosheid. 
  • Ds. Gerardo & Ysabel Castro uit Peru. Zij kwamen als kinderen via het zendingswerk van de GZB tot geloof. Nu zijn zij zelf volop betrokken bij het (jeugd)werk in de kerk van Trujillo en willen ze nieuwe generaties bereiken met het Evangelie. 

Ook al kan de GZB-dag niet doorgaan, we hopen dat u wilt helpen zodat het mooie werk van ds. Jonathan Soro en ds. Gerardo en Ysabel Castro wel kan doorgaan. Doet u mee?

Tijdens de GZB-dag zouden er twee collecten zijn: 1. Hoop voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan en 2. Kerkplanting in Peru.