GZB-dag

Prachtige GZB-dag in Barneveld


Wat was het vandaag een mooie dag! Met elkaar dachten we na over het thema ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Meer dan 2.000 mensen luisterden naar inspirerende verhalen van sprekers uit binnen- en buitenland.

Bekijk hier de terugblik op deze dag!
 


En bekijk hier de foto's!
Foto’s Marga Schaap (ochtendprogramma voor kinderen + pauze)
Foto's Wim Dekker
Foto's Diane Palm (podiumfoto's)
Foto's Anneke Kardol

Ook is het mogelijk om de hele dag terug te zien.

Ochtendprogramma:Middagprogramma:Eén van de sprekers ’s ochtends was dr. Peter Kuzmic uit Bosnië, een land met een diepe kloof tussen bevolkingsgroepen en religies. Hij inspireerde mensen om over grenzen heen te kijken. Arie Vermeij, als generaal werkzaam geweest op de Balkan, sloot hierbij aan door te vertellen hoe hij als christen daar heeft kunnen werken.

’s Middags sprak predikant Yunusu Mataka uit Malawi. Hij hoorde als moslimjongen via een klasgenoot over Jezus en kwam tot geloof. Hij vertelde vol passie hoe kerken in Malawi oog krijgen voor hun moslimnaaste en met hen het Evangelie delen. Ook drs. Ilse Visser heeft zich ervoor ingezet dat steeds meer mensen in Malawi het Evangelie horen. Met haar bijdrage hebben de Elhomwe nu eindelijk een Bijbel in hun eigen taal. De Geest doorbreekt grenzen van taal, kerkmuren en religie.

De kinderen hebben genoten van de voorstelling van poppenspeler Timo van den Heuvel! In de pauze was er tijd voor ontmoeting en muziek, er was zelfs een projectkoor onder leiding van Martin Zonnenberg die een aantal mooie liederen hebben ingestudeerd.

Op de GZB-dag hebben we gecollecteerd voor de protestante kerk in het verscheurde Bosnië en voor Evangelie-verspreiding aan moslims in Malawi. De collecte voor Bosnië heeft maar liefst € 33.250,- opgebracht, de collecte voor Malawi bijna € 26.400,-. Hartelijk dank! 

Kon u niet aanwezig zijn, maar heeft u de dag via de livestreamverbinding gevolgd? Dan kunt u bijdragen aan de collecte via de volgende doneerknop.

Collecte Bosnië

We kijken terug op een indrukwekkende dag. We danken God dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven: christenen overal vandaan. Om elkaar te inspireren en te bemoedigen. Zijn wereldwijde kerk. Waar alle mensen welkom zijn: ‘Het Evangelie voor iedereen.’De volgende GZB-dag is D.V. zaterdag 14 maart 2020. 

Graag tot volgend jaar!