Publicaties

Publicaties GZB

De GZB heeft verschillende uitgaven om het zendingswerk onder de aandacht te brengen van zowel jong als oud in de gemeente. U kunt de uitgaven hieronder downloaden.

Al het materiaal is gratis te bestellen via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of het bestelformulier op deze site.

Publicatie Aanvullende informatie

Alle Volken
november 2021
september 2021
mei 2021
februari 2021

Alle Volken is een periodieke uitgave van de GZB en geeft leden/donateurs informatie over het zendingswerk waarbij de GZB wereldwijd betrokken is. Wilt u de GZB steunen? Wordt dan voor minimaal € 12,50 per jaar lid/donateur en in het vervolg ontvangt u 4 x per jaar Alle Volken.
Beleidsplan 2017-2021 Met als titel 'Veelkleurige Kerk - Het Evangelie voor iedereen' presenteert de GZB het beleidsplan voor de periode 2017-2021.
Brochure: GZB-adoptieprogramma Deelgenoten Wilt u dat zending in uw gemeente een gezicht krijgt? Neem dan deel aan het adoptieprogramma Deelgenoten.
Brochure: Uw hart spreekt in uw testament Informatie over testamenten
Brochure: Handreiking zendingsbeleid in de gemeente Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan uw missionaire roeping?
De GZB biedt u een handreiking met praktische tips en suggesties bij het doordenken van het zendingsbeleid in uw gemeente (incl. een voorbeeld-reglement voor zendingscommissies).
Catecheseproject Het  catecheseproject voor het seizoen voor 2020-2021 is voor jongeren uit Zuid-Soedan, die nu in vluchtelingenkampen in Oeganda wonen. Uitgebreide info is te vinden op www.gzb.nl/catecheseproject.
Collecten
Voorjaarsfolder
Pinksterfolder
Zomercollecte
Najaarscollecte
 
Om het belang van de zendingscollecte te onderstrepen en de gemeente te informeren en te betrekken bij het werk van de GZB worden voor de landelijke collecten folders en collectezakjes ter beschikking gesteld.

Landelijke collectedata 2022:
Zondag 6 maart: Voorjaarscollecte voor Nepal
Zondag 5 juni: Pinkstercollecte voor Libanon
Zondag 14 augustus: Zomercollecte voor Bulgarije 
Zondag 6 november: Najaarscollecte voor Colombia
Dagboek Een handvol koren
Prijs: € 12,50

Kent u het boekje nog niet?
U kunt hier een paar pagina's downloaden.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. Een handvol koren kost € 12,50 en is te bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Gebedskalender
Gebedspunten week 2 en 3
Gebedspunten week 4 en 5
 
Dagelijks deelt de GZB een gebedspunt uit Gods wereldwijde kerk. In zowel Google Play als de Apple Store kunt u onder de naam ‘De GZB’ de gebedsapp downloaden. Ook kunt u zich via www.gzb.nl/gebed aanmelden voor de tweewekelijkse gebedsmail.
   
Jaarverslag Dankzij de inzet van veel gemeenten en de steun van veel leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund.

Kerkbladberichten
Artikelen zending verbindt - januari 2022

Naast berichten over collecten en de GZB-dag stelt de GZB 1 x in de 2 maanden een aantal artikelen samen voor plaatsing in het kerkblad, gemeentebrief of de website. We hopen dat op deze manier vele gemeenteleden meer zicht krijgen op het wereldwijde zendingswerk en hierdoor ook meer betrokken raken. U kunt zich laten opnemen in het adressenbestand van de GZB zodat u de artikelen in het vervolg rechtstreeks ontvangt.
Nieuwsbrieven per mail
 
De GZB verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per mail. Deze nieuwsbrieven zijn er voor diverse doelgroepen: zendingscommissies, thuisfrontcommissies, donateurs, predikanten en jongeren. Wilt u in het vervolg ook de nieuwsbrieven ontvangen? Stuur even een berichtje naar info@gzb.nl met uw naam en mailadres en geef aan voor welke doelgroep(en) u de  nieuwsbrief wilt onvangen.
Postzegel- en kaartenactie De opbrengst is ieder jaar rond de € 25.000. Het is dus zeker de moeite waard om in uw gemeente hier iets mee te doen.
Vakantiebijbelboekje
2021: Laat het vuur branden
In juni krijgt een deel van onze leden/donateurs een vakantiebijbelstudieboekje thuisgestuurd: 14 portretten met een korte overdenking. Leuk om mee te nemen tijdens uw vakantie.
Het is ook een leuk boekje om uit te delen in de gemeente.

 
Bijbelstudieboekje 'Onderweg naar Emmaüs' Christenen uit verschillende landen reageren op het verhaal van de Emmaüsgangers. Dat kan verrassende invalshoeken opleveren. Samensteller: Jaap Haasnoot, medewerker GZB.
Wereldkids

 
Speciaal voor scholen en clubs heeft de GZB leuk materiaal ontwikkeld. Kijk voor meer info op www.gzb.nl/wereldkids.