Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Publicaties

Publicaties GZB

De GZB heeft verschillende uitgaven om het zendingswerk onder de aandacht te brengen van zowel jong als oud in de gemeente. U kunt de uitgaven hieronder downloaden.

Al het materiaal is gratis te bestellen via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of het bestelformulier op deze site.
 

Publicatie Aanvullende informatie
Informatiefolder GZB Hoe meer leden/donateurs de GZB heeft, hoe meer werk er kan worden gedaan. Organiseer daarom regelmatig een ledenwerfactie in uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Jopie Verhoek, tel. 0343-701010, e-mail: jverhoek@gzb.nl.

Alle Volken
februari 2017
december 2016
september 2016
juni 2016
maart 2016
december 2015
september 2015
juni 2015
maart 2015

Alle Volken is een periodieke uitgave van de GZB en geeft leden/donateurs informatie over het zendingswerk waarbij de GZB wereldwijd betrokken is. Wilt u de GZB steunen? Wordt dan voor minimaal € 10,- per jaar lid/donateur en in het vervolg ontvangt u 4 x per jaar Alle Volken.
Beleidsplan 2017-2021 Met als titel 'Veelkleurige Kerk - Het Evangelie voor iedereen' presenteert de GZB het beleidsplan voor de periode 2017-2021.
Brochure: GZB-adoptieprogramma Deelgenoten Wilt u dat zending in uw gemeente een gezicht krijgt? Neem dan deel aan het adoptieprogramma Deelgenoten.
Brochure: Uw hart spreekt in uw testament Informatie over testamenten
Brochure: Handreiking zendingsbeleid in de gemeente Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan uw missionaire roeping?
De GZB biedt u een handreiking met praktische tips en suggesties bij het doordenken van het zendingsbeleid in uw gemeente (incl. een voorbeeld-reglement voor zendingscommissies).
Collecten
Voorjaarscollectefolder
 
Om het belang van de zendingscollecte te onderstrepen en de gemeente te informeren en te betrekken bij het werk van de GZB worden voor de landelijke collecten folders en collectezakjes ter beschikking gesteld.

Landelijke collectedata 2017:
12 maart: voorjaarszendingscollecte
4 juni: pinksterzendingscollecte
13 augustus: zomerzendingscollecte
5 november: najaarszendingscollecte
Dagboek Een handvol koren
Prijs: € 10,90

Kent u het boekje nog niet?
U kunt hier een paar pagina's downloaden.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. Een handvol koren kost € 10,90 en is te bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Gebedskalender
januari-maart 2017

april-juni 2017
 
Vier keer per jaar geeft de GZB een gebedskalender uit. Zo kunt u heel concreet voor het zendingswerk bidden. Leden/donateurs ontvangen de gebedskalender samen met Alle Volken.
Get connected Meld je via de website www.i-getconnected.nl aan als lid van de IZB én GZB. Dat kan al voor € 2,- per maand waarbij je ook nog een gratis welkomstgeschenk kunt uitkiezen.
GZB-dag
- Posters
- Flyers
 
Jaarverslag Dankzij de inzet van veel gemeenten en de steun van veel leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund.
Hiernaast kunt u de publieksversie downloaden. Een uitgebreide versie vindt u onder http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag.
Jongerenproject voor catechese en tienerclubs
- Lesbrief
- Filmpje
- Actiemap 'Gevangen in de kerk'
Het thema voor het seizoen 2016-2017 is 'Geloof in de gevangenis'. Bij dit project is een lesbrief, filmpje en actiemap beschikbaar.
Uitgebreide info is te vinden op www.gzb.nl/jongerenproject.

Kerkbladartikelen
Voorjaarscollecte

januari 2017 - artikelen zending wereldwijd

maart 2017 - artikelen zending wereldwijd

Naast berichten over collecten, het jongerenevent en de GZB-dag stelt de GZB 1 x in de 2 maanden een aantal artikelen samen voor plaatsing in het kerkblad of de website. We hopen dat op deze manier vele gemeenteleden meer zicht krijgen op het wereldwijde zendingswerk en hierdoor ook meer betrokken raken. U kunt zich laten opnemen in het adressenbestand van de GZB zodat u de artikelen in het vervolg rechtstreeks ontvangt.
Nieuwsbrieven per mail
 
De GZB verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per mail. Deze nieuwsbrieven zijn er voor diverse doelgroepen: zendingscommissies, donateurs, predikanten, jongeren en scholen. Wilt u in het vervolg ook de nieuwsbrieven ontvangen? Stuur even een berichtje naar info@gzb.nl met uw naam en mailadres en geef aan voor welke doelgroep(en) u de  nieuwsbrief wilt onvangen.
Pinksterkrant Pinksterfeest is zendingsfeest. Een mooi moment om gemeenten te informeren over het werk van de GZB. Evenals in 2016 geeft de GZB ook in 2017 een Pinksterkrant uit. De krant geeft informatie, bemoedigt, zet aan tot nadenken en zorgt voor meer betrokkenheid. Helpt u mee met de verspreiding? Bestel dan nu deze - gratis - krant.
Postzegel- en kaartenactie De opbrengst is ieder jaar rond de € 25.000. Het is dus zeker de moeite waard om in uw gemeente hier iets mee te doen.
Wereldkids 2016-2017

- Poster Peru
- Poster Egypte
- Spaardoosje
We zijn bezig met een nieuwe opzet. Daarom zijn er dit jaar geen miniboekjes verschenen. Om aan de vraag van gemeenten te kunnen voldoen, komen we binnenkort met materiaal dat aan kinderen kan worden uitgedeeld. 

Verder is er de mogelijkheid om posters en spaardoosjes te bestellen.
Vakantiebijbelstudieboekje In juni hebben alle donateurs van de GZB een vakantiebijbelstudieboekje ontvangen. Met veertien portretten van mensen uit onder ander Albanië, Frankrijk en Kosovo. Ds. Niek Tramper heeft bij elk portret een korte Bijbelstudie geschreven. Compact en handig om mee te nemen op vakantie. Het boekje is ook door gemeenten te bestellen om uit te delen.