Publicaties

Publicaties GZB

De GZB heeft verschillende uitgaven om het zendingswerk onder de aandacht te brengen van zowel jong als oud in de gemeente. U kunt de uitgaven hieronder downloaden.

Al het materiaal is gratis te bestellen via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of het bestelformulier op deze site.

Publicatie Aanvullende informatie

Alle Volken
september 2020
mei 2020
februari 2020
december 2019
september 2019
mei 2019
maart 2019

Alle Volken is een periodieke uitgave van de GZB en geeft leden/donateurs informatie over het zendingswerk waarbij de GZB wereldwijd betrokken is. Wilt u de GZB steunen? Wordt dan voor minimaal € 10,- per jaar lid/donateur en in het vervolg ontvangt u 4 x per jaar Alle Volken.
Beleidsplan 2017-2021 Met als titel 'Veelkleurige Kerk - Het Evangelie voor iedereen' presenteert de GZB het beleidsplan voor de periode 2017-2021.
Brochure: GZB-adoptieprogramma Deelgenoten Wilt u dat zending in uw gemeente een gezicht krijgt? Neem dan deel aan het adoptieprogramma Deelgenoten.
Brochure: Uw hart spreekt in uw testament Informatie over testamenten
Brochure: Handreiking zendingsbeleid in de gemeente Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan uw missionaire roeping?
De GZB biedt u een handreiking met praktische tips en suggesties bij het doordenken van het zendingsbeleid in uw gemeente (incl. een voorbeeld-reglement voor zendingscommissies).
Catecheseproject Het thema voor het seizoen 2019-2020 is 'het Evangelie in Mozambique' en staat in het teken van jongeren die mensen bemoedigen en ondersteunen in Mozambique. Bij dit project is een filmpje en catecheseles beschikbaar. Uitgebreide info is te vinden op www.gzb.nl/catecheseproject.
Collecten
Voorjaarsfolder
Pinksterfolder
Zomercollecte
Najaarscollecte
 
Om het belang van de zendingscollecte te onderstrepen en de gemeente te informeren en te betrekken bij het werk van de GZB worden voor de landelijke collecten folders en collectezakjes ter beschikking gesteld.

Landelijke collectedata 2020:
zondag 1 maart: Voorjaarscollecte
zondag 31 mei: Pinkstercollecte
zondag 16 augustus: Zomercollecte
zondag 1 november: Najaarscollecte
Dagboek Een handvol koren
Prijs: € 12,50

Kent u het boekje nog niet?
U kunt hier een paar pagina's downloaden.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. Een handvol koren kost € 12,50 en is te bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Gebedskalender
januari-maart 2020
april-juni 2020
 
Vier keer per jaar geeft de GZB een gebedskalender uit. Zo kunt u heel concreet voor het zendingswerk bidden. Leden/donateurs ontvangen de gebedskalender samen met Alle Volken.
GZB-dag
Posters
Flyers
Om de GZB-dag op D.V. zaterdag 14 maart in Barneveld onder de aandacht te brengen zijn er posters en flyers beschikbaar.
Jaarverslag Dankzij de inzet van veel gemeenten en de steun van veel leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund.
Hiernaast kunt u de publieksversie downloaden. Een uitgebreide versie vindt u onder http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag.

Kerkbladberichten
september 2020: artikelen Zending verbindt

Zomercollecte

Naast berichten over collecten en de GZB-dag stelt de GZB 1 x in de 2 maanden een aantal artikelen samen voor plaatsing in het kerkblad, gemeentebrief of de website. We hopen dat op deze manier vele gemeenteleden meer zicht krijgen op het wereldwijde zendingswerk en hierdoor ook meer betrokken raken. U kunt zich laten opnemen in het adressenbestand van de GZB zodat u de artikelen in het vervolg rechtstreeks ontvangt.
Nieuwsbrieven per mail
 
De GZB verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per mail. Deze nieuwsbrieven zijn er voor diverse doelgroepen: zendingscommissies, thuisfrontcommissies, donateurs, predikanten en jongeren. Wilt u in het vervolg ook de nieuwsbrieven ontvangen? Stuur even een berichtje naar info@gzb.nl met uw naam en mailadres en geef aan voor welke doelgroep(en) u de  nieuwsbrief wilt onvangen.
Postzegel- en kaartenactie De opbrengst is ieder jaar rond de € 25.000. Het is dus zeker de moeite waard om in uw gemeente hier iets mee te doen.
Vakantiebijbelstudieboekje
2019: portretten uit de wereldkerk
2018: Laat je zien
2017: portretten uit Europa
2016: portretten uit Europa
2015: portretten uit het Midden-Oosten
Leden/donateurs krijgen in juni een vakantiebijbelstudieboekje: 14 portretten met een korte overdenking. Leuk om mee te nemen tijdens uw vakantie.

 
Bijbelstudieboekje 'Onderweg naar Emmaüs' Christenen uit verschillende landen reageren op het verhaal van de Emmaüsgangers. Dat kan verrassende invalshoeken opleveren. Samensteller: Jaap Haasnoot, medewerker GZB.
Wereldkids
- Programma Centraal-Azië
- Werkblad Centraal-Azië
- Kluskaart
- Spaardoosje
 
Dit jaar sparen we voor Centraal-Azië om het Evangelie daar te kunnen brengen. Er is ook  werkblad beschikbaar en er kunnen kluskaarten en spaardoosjes worden besteld.