Publicaties

Publicaties GZB

De GZB heeft verschillende uitgaven om het zendingswerk onder de aandacht te brengen van zowel jong als oud in de gemeente. U kunt de uitgaven hieronder downloaden.

Al het materiaal is gratis te bestellen via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of het bestelformulier op deze site.
 

Publicatie Aanvullende informatie
Informatiefolder GZB Hoe meer leden/donateurs de GZB heeft, hoe meer werk er kan worden gedaan. Organiseer daarom regelmatig een ledenwerfactie in uw gemeente. Neem voor meer informatie contact op met Jopie Verhoek, tel. 0343-701010, e-mail: jverhoek@gzb.nl.

Alle Volken
december 2017
september 2017
februari 2017
december 2016
september 2016
juni 2016
maart 2016
december 2015
september 2015
juni 2015
maart 2015

Alle Volken is een periodieke uitgave van de GZB en geeft leden/donateurs informatie over het zendingswerk waarbij de GZB wereldwijd betrokken is. Wilt u de GZB steunen? Wordt dan voor minimaal € 10,- per jaar lid/donateur en in het vervolg ontvangt u 4 x per jaar Alle Volken.
Beleidsplan 2017-2021 Met als titel 'Veelkleurige Kerk - Het Evangelie voor iedereen' presenteert de GZB het beleidsplan voor de periode 2017-2021.
Brochure: GZB-adoptieprogramma Deelgenoten Wilt u dat zending in uw gemeente een gezicht krijgt? Neem dan deel aan het adoptieprogramma Deelgenoten.
Brochure: Uw hart spreekt in uw testament Informatie over testamenten
Brochure: Handreiking zendingsbeleid in de gemeente Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan uw missionaire roeping?
De GZB biedt u een handreiking met praktische tips en suggesties bij het doordenken van het zendingsbeleid in uw gemeente (incl. een voorbeeld-reglement voor zendingscommissies).
Catecheseproject Het thema voor het seizoen 2017-2018 is 'Open je ogen'. Daarmee sluiten we aan bij het nieuwe HGJB-project voor de kerk in Egypte.
Bij dit project is een flyer, filmpje en catecheseles beschikbaar.
Uitgebreide info is te vinden op www.gzb.nl/catecheseproject.
Collecten
Voorjaarsfolder | Kerkbladbericht
Om het belang van de zendingscollecte te onderstrepen en de gemeente te informeren en te betrekken bij het werk van de GZB worden voor de landelijke collecten folders en collectezakjes ter beschikking gesteld.

Landelijke collectedata 2018:
4 of 11 maart: Voorjaarszendingscollecte
20 mei: Pinksterzendingscollecte
12 augustus: Zomerzendingscollecte
4 november: Najaarszendingscollecte
Dagboek Een handvol koren
Prijs: € 10,90

Kent u het boekje nog niet?
U kunt hier een paar pagina's downloaden.
Elke dag biedt twee overdenkingen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. Een handvol koren kost € 10,90 en is te bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Gebedskalender
januari-maart 2018
Vier keer per jaar geeft de GZB een gebedskalender uit. Zo kunt u heel concreet voor het zendingswerk bidden. Leden/donateurs ontvangen de gebedskalender samen met Alle Volken.
Get connected Meld je via de website www.i-getconnected.nl aan als lid van de IZB én GZB. Dat kan al voor € 2,- per maand waarbij je ook nog een gratis welkomstgeschenk kunt uitkiezen.
GZB-dag
Posters
Flyers
Advertentie
Kerkbladberichten
Op D.V. zaterdag 17 maart 2018 organiseren wij onze jaarlijkse GZB-dag. Voor de tweede keer in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Natuurlijk hopen we op zoveel mogelijk bezoekers. Het zou fijn zijn als u het beschikbare materiaal wilt gebruiken om de dag te promoten in uw gemeente. We sturen u met alle plezier de benodigde posters en flyers toe.
Jaarverslag Dankzij de inzet van veel gemeenten en de steun van veel leden/donateurs konden zendingswerkers worden uitgezonden en honderden projecten worden gesteund.
Hiernaast kunt u de publieksversie downloaden. Een uitgebreide versie vindt u onder http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag.

Kerkbladartikelen
januari 2018 - kerkbladberichten Zending wereldwijd

GZB-dag 17 maart 2018

Voorjaarscollecte

Naast berichten over collecten, het jongerenevent en de GZB-dag stelt de GZB 1 x in de 2 maanden een aantal artikelen samen voor plaatsing in het kerkblad of de website. We hopen dat op deze manier vele gemeenteleden meer zicht krijgen op het wereldwijde zendingswerk en hierdoor ook meer betrokken raken. U kunt zich laten opnemen in het adressenbestand van de GZB zodat u de artikelen in het vervolg rechtstreeks ontvangt.
Nieuwsbrieven per mail
 
De GZB verstuurt regelmatig nieuwsbrieven per mail. Deze nieuwsbrieven zijn er voor diverse doelgroepen: zendingscommissies, donateurs, predikanten, jongeren en scholen. Wilt u in het vervolg ook de nieuwsbrieven ontvangen? Stuur even een berichtje naar info@gzb.nl met uw naam en mailadres en geef aan voor welke doelgroep(en) u de  nieuwsbrief wilt onvangen.
Pinksterkrant Jaarlijks geeft de GZB een Pinksterkrant uit. Leden van de GZB  ontvangen deze krant automatisch. Maar het is ook een mooi middel om zending op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen in de gemeente. De krant is gratis te bestellen om uit te delen tijdens Pinksteren.
Postzegel- en kaartenactie De opbrengst is ieder jaar rond de € 25.000. Het is dus zeker de moeite waard om in uw gemeente hier iets mee te doen.
Vakantiebijbelstudieboekje
2017: portretten uit Europa
2016: portretten uit Europa
2015: portretten uit het Midden-Oosten
Leden/donateurs krijgen in juni een vakantiebijbelstudieboekje: 14 portretten met een korte overdenking. Leuk om mee te nemen tijdens uw vakantie.

 
Bijbelstudieboekje 'Onderweg naar Emmaüs' Christenen uit verschillende landen reageren op het verhaal van de Emmaüsgangers. Dat kan verrassende invalshoeken opleveren. Samensteller: Jaap Haasnoot, medewerker GZB.
Wereldkids 2017
- Werkblad Nepal
- Spaardoosje
Dit jaar sparen we voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Syrië en voor zondagsscholen in Nepal. Over Nepal is een werkblad beschikbaar en er kunnen spaardoosjes worden besteld.