Visie en Missie

Visie en missie GZB

De GZB is een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland. Al meer dan 100 jaar delen wij het Evangelie, samen met gemeenten over de hele wereld. 
 

Visie: Het Evangelie voor iedereen

Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.

Missie: Open gemeenten

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. We verlangen ernaar dat de kerk daadwerkelijk een plek is waar niemand wordt buitengesloten van Gods bevrijdende Evangelie.

 


Het Evangelie voor iedereen
We geloven dat het Evangelie levens vernieuwt en dat mensen elkaar leren liefhebben als ze God kennen. Daarom willen we het Evangelie wereldwijd delen. Dit doen we samen met gemeenten in binnen- en buitenland.
 
Woorden en daden
We delen het Evangelie in woorden en door daden. Voor ons hoort dit bij elkaar: geloven kan niet zonder omzien naar de ander, en naar de ander omzien vertelt iets van Gods liefde. Wij willen oog hebben voor de mens als geheel, voor zowel zijn geestelijke als materiële nood.
 
Open gemeenschappen

We geloven dat de lokale geloofsgemeenschap door God wordt gebruikt wordt om mensen
met het Evangelie te bereiken. Daarom moet er voor elk mens op deze aarde een geloofsgemeenschap zijn waar de liefde voor God zichtbaar is en mensen hun leven delen met anderen.
 
Mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben
We geloven dat juist de kerk een roeping heeft om zich te ontfermen over mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In elke samenleving zijn er groepen die bewust of onbewust worden buitengesloten of zichzelf laten buitensluiten. De kerk moet een plek zijn waar mensen ervaren dat Gods genade geldt voor iedereen.
 
Zending verbindt
Kortom: we geloven dat zending verbindt! In de eerste plaats aan God, maar ook aan elkaar.  In het bijzonder willen we de onderlinge verbondenheid tussen gemeenten in Nederland en gemeenten in het buitenland versterken. We hebben elkaar nodig om samen te ontdekken wat het betekent om God en mensen te dienen.
 

Werken met programma’s

Samen met lokale partners kijken we naar de vraag: wat heeft de plaatselijke gemeente in haar situatie nodig om te groeien in de missionaire en diaconale opdracht. Rond een gezamenlijk verlangen wordt een programma ontwikkeld waarin projecten van partners, (zendings)werkers en gemeenten uit Nederland een bijdrage leveren om dat verlangen te realiseren. Via een programma brengen we gaven en talenten samen om Gods wereldwijde kerk te dienen.
Merkwaarden
Hoe werkt de GZB? Wat merken mensen van ons? We omschrijven het in vijf merkwaarden.
  • Gedreven – De waarde die wij zelf in het Evangelie hebben ontdekt, willen we delen met anderen. Dit drijft ons bij alles wat we doen.
  • Bewogen – Wij voelen ons nauw verbonden met mensen die kwetsbaar zijn en God nodig hebben, dichtbij en ver weg.
  • Inspirerend – Wij verbinden gemeenten wereldwijd met elkaar zodat zij elkaar kunnen inspireren en samen meer kunnen leren over wie God is.
  • Activerend – Wij delen onze gedrevenheid en bewogenheid met gemeenten zodat ook zij betrokken raken bij het werk in Gods wereldwijde kerk.
  • Verbindend – Wij geloven in de kracht van samen, verbonden in de liefde van Jezus Christus. Samen met gemeenten van over de hele wereld vormen we één lichaam, zonder grenzen. Zending verbindt. 


Lees hier het Beleidsplan 2017-2021.
Er is ook een samenvatting beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.