Visie en Missie

Visie

De gemeente van Christus - en daarmee iedere christen - leeft uit de opdracht getuige van Jezus Christus te zijn en is daarom betrokken in verkondiging en dienst om het Evangelie door te geven, zodat alle volken God zullen (er)kennen, dienen en loven.

Missie

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt als zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland de roeping van gemeenten in Nederland en wereldwijd in de uitvoering van de bijbelse opdracht om het Evangelie van het koninkrijk van God door te geven.


Lees hier het Beleidsplan 2017-2021.
Er is ook een samenvatting beschikbaar. Die kunt u hier downloaden.