Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

NLB366_IZB_Startdienst
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Noaberschap in Drenthe

Doelbedrag

€ 5.650

Waarom is dit project nodig?

De uitgestrekte gemeente Westerveld bestaat uit enkele grotere, historische dorpskernen en vele kleinere gehuchten. In het onderzoeksrapport ‘Kerkenvisie Westerveld’, opgesteld in opdracht van de overheid, wordt de sombere conclusie getrokken dat van de dertien kerken in Westerveld er de komende decennia maar liefst tien zullen sluiten. Met Missie Westerveld zoekt en ontwikkelt de kerk mogelijkheden voor bestaande en nieuwe gemeenschappen die verbindingen maken tussen verschillende groepen mensen in de dorpen.

NLB366_IZB_Open Huis Over Enthinge 3

Wat houdt het project in?


In de Drentse dorpen van de gemeente Westerveld staat het zogenoemde Noaberschaperg onder druk door de veranderende sociale samenstelling en cultuurveranderingen.

Het belang van zingeving voor een positieve gezondheid wordt steeds vaker erkend, en zowel de lokale overheid als maatschappelijke organisaties zoeken naar manieren om zingevingsvragen te agenderen.

Bij al deze ontwikkelingen – Noaberschap, hulpverlening bij crises en zingeving – ligt al eeuwenlang een expertise bij kerken. Kerkelijke vrijwilligers en professionals komen op plekken waar hulpverleningsinstanties niet komen.

Met Missie Westerveld zoekt en ontwikkelt de kerk mogelijkheden voor bestaande en nieuwe gemeenschappen die verbindingen maken tussen verschillende groepen mensen in de dorpen, Het is een project vanuit de kerken, voor de bredere gemeenschappen in het dorp. Een project waarbij zingevingsvragen en verbindende gesprekken opnieuw op de kaart worden gezet, gericht op het veranderende maatschappelijke en kerkelijke landschap in de regio.

Impact

‘Je proeft dat er hoop ontstaat in de kerken. Krimp wordt nog steeds serieus genomen, maar er is ook een gerichtheid op waar ruimte is voor groei.’

Partner:

Projectcode: NL.B.366 (bij bankoverschrijving vermelden)

IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45

Doneer nu aan dit project!

*Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Projecten

2023 Duitsland uitsnede
Duitsland
De kerk in Europa

Zomercollecte 2024: Pionieren in Duitsland

Foto bij TH.1.101 Koravit (1)
Thailand
De kerk in Azië

Zendingsexpeditie Isaan

Musa Kalu Nile Theological College
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Studiebeurzen theologiestudenten Soedan

pinkstercollecte2024
Thailand
De kerk in Azië

In elk Thais dorp een kerk

B376-E&M-YouTube
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Inburgeren in twee koninkrijken

NL.B.375-E&M-Rabita23
Nederland
10:27 - Diaconaat dichtbij
Omzien naar je naaste

Conferenties voor nieuwe gelovigen

NL.B.374 IMG_5250 liggendeversie
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Werken aan herstel voor migrantenvrouwen

NL.B.371 IMG_5215
Nederland
10:27 - Diaconaat dichtbij
Omzien naar je naaste

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen

stichting GAVE Fotografie Gertjan van Ginkel 08-21 (100 van 335) (2)
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Van gevlucht naar geliefd