Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Leendert en Nelleke Wolters

Cesta Obnovy in Most

Cesta Obnovy Leendert Wolters
In de afgelopen decennia heeft de Církev Bratrská (CB), de broederkerk in Tsjechië een proces van vernieuwing doorgemaakt. Daags na het communisme kwamen honderden, duizenden mensen tot geloof en dat bracht nieuw élan in het kerkgenootschap.

Dit heeft ook in bestaande gemeenten het verlangen gebracht naar vernieuwing, naar verdieping van geloof en gemeenschap, en naar nieuwe manieren om het evangelie te delen met anderen. Dit weekend bezochten we de gemeente in Most, waar een speciale toewijdingsdienst plaatsvond om dit proces te markeren.

Flashback: Veritas in Most

De kerk in Most, een mijnstad in het noord-Bohemen, stamt uit de eerste dagen na het communisme. Van de zestig regelmatige kerkgangers zijn er velen in die vroege jaren “90 tot geloof gekomen. Ongeveer twee derde van hen bezocht een jaar geleden de Veritas bijeenkomst ‘om de waarheid onder ogen te komen’. Dit was het begin van het proces van vernieuwing, Cesta Obnovy, in deze gemeente.

In deze waarheidsvinding staan de eerste drie hoofdstukken uit Openbaring centraal. Wetend dat Jezus Here is van Zijn kerk, lazen we de brieven aan de gemeenten in Azië. Daarbij stelden we de gemeente in Most te vraag: welke brief schrijft Jezus aan jullie?

Cesta Obnovy onderscheidt dan vier typen gemeenten: kerken die gezond en missionair zijn, die stabiel zijn, die op een kruispunt staan, en die in gevaar zijn. Nadat we in kleine groepjes hadden gebeden, kwamen de gemeenteleden één voor één naar voren en gaven ze aan dat als er niets zou gebeuren hun ‘gemeente op het kruispunt’ in gevaar zou raken.

"We vroegen de gemeente: welke obstakels liggen er op jullie weg? Het was een tijdje stil…"

Obstakels op de weg

Een zorgelijk zelfbeeld dus. Maar het meest indrukwekkende gebeurde pas hierna. Cesta Obnovy is de ‘weg van vernieuwing’. En we vroegen de gemeente: welke obstakels liggen er op jullie weg? Het was een tijdje stil… Eén lid van de gemeente vertelde hoe er in de afgelopen jaren zonde in de gemeenschap was geslopen. Een ander begon te bidden, weer anderen waren geëmotioneerd en deelden over de onwil die ze ervoeren om naar elkaar te luisteren en elkaar te vergeven. Obstakels. We kwamen de waarheid onder ogen.

Flashforward: Toewijding

Er is veel gebeurd in een jaar tijd. De gemeente heeft een diepgravend zelfonderzoek gedaan en is in gebed met elkaar gekomen tot de toewijdingsdienst. Tomáš, de begeleider van het project, preekt over Jozua 3; het volk Israël steekt de Jordaan over. Maar hij roept ook andere transities in herinnering: de terugkeer uit de ballingschap en Johannes de doper die ook in de Jordaan een overgang markeerde.

Tomáš: ‘Ik weet niet welk beeld bij jullie precies herkenning oproept. Zeker is echter, dat het proces van vernieuwing niet betekent: plop – en daar ben je in het beloofde land’. Net als het volk Israël, brengen de gemeenteleden tijdens de dienst stenen naar voren. Ze leggen die daar neer als herinnering aan deze overgang. En volgend jaar gaan we verder met Cesta Obnovy in Most.

Leendert en Nelleke Wolters wonen met hun kinderen in Tsjechië. Lees hier meer over hun werk en drijfveer. 

Verhalen

Verhaal Leendert Wolters - Gemeentevernieuwing in Hrádek
Tsjechië
De kerk in Europa

Gemeentevernieuwing in Hrádek

Leendert Wolters - Kerst in Praag
Tsjechië
De kerk in Europa

Baby Jezus brengt de cadeautjes

20221117 - Burcht
Tsjechië
De kerk in Europa

Van Hus tot Havel

Leendert Wolters park
Tsjechië
De kerk in Europa

Onze vrienden in het park

Jiří Unger Tsjechië
Tsjechië
De kerk in Europa

“God, als dit is wie U bent, dan wil ik U volgen.”

Kerkenraad Tjechie Leendert Wolters
Tsjechië
De kerk in Europa

Kerk-zijn in de stad met honderd torens

2022-09-03 Retreat NP (35)
Tsjechië
De kerk in Europa

Network Praha Retreat

sheeps-gce1ed9ee8_1920
Tsjechië
De kerk in Europa

Heilige verontwaardiging

Blog Wolters moestuin
Tsjechië
De kerk in Europa

Genade