Zoom in op:

Filter projecten en zendingswerkers op:

Projecten

 • ill180

  Medische zorg leprapatiënten, Nepal 

  Lepra komt in Nepal nog steeds veel voor en kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook in sociaal opzicht, namelijk discriminatie en uitsluiting. Dat geldt nie...
 • ill180

  Evangelist voor een nieuwe gemeente in Mushqeta, Albanië 

  Op verschillende plekken in Europa is de GZB betrokken bij het stichten van nieuwe gemeenten. In Mushqeta, een gebied 20 km. buiten de hoofdstad Tirana in de bergen van Albanië...
 • ill180

  Bijbelhuis in Antwerpen, België 

  In een multiculturele wijk in Antwerpen bevindt zich al meer dan 40 jaar het Bijbelhuis. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op geloofsoverdracht aan kinde...
 • ill180

  Meer aandacht voor jongeren, Malawi 

  De Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) wil graag investeren in jongeren binnen de kerk. Veel jongeren verlaten de kerk omdat er voor hen weinig ruimte en aandacht is. O...
 • ill180

  Opvang peuters uit vluchtelingengezinnen, Libanon 

  Het Philemon Project vangt zo'n 60-70 peuters op uit kwetsbare gezinnen. Veel kinderen in Libanon groeien op in grote armoede. Denk bijvoorbeeld aan de vele vluchtelingen ui...
 • ill180

  Naschoolse zorg en onderwijs in Trujillo, Peru 

  Veel kinderen in Trujillo komen uit probleemgezinnen. Daardoor presteren ze op school slecht. De presbyteriaanse gemeente heeft daarom een naschoolse opvang ontwikkeld voor kindere...

Zendingswerkers

 • ill180

  Zendingswerkers in Zuidoost-Azië 

  In een aantal landen in Zuidoost-Azië is er voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Deze landen noemen wij gesloten landen. Ondanks onderdrukking en vervolging zien we...
 • ill180

  Felipe en Marloes Gálvez-Achterveld 

  Felipe & Marloes: “Sinds 2013 mogen wij werkzaam zijn in Chili. Jaren hebben wij jonge mensen voor mogen bereiden om het zendingsveld op te gaan, en kerken kunnen inspire...
 • ill180

  Danny en Tabitha Schurink 

  Slowakije is een ongerept land, dat door maar weinig buitenlandse toeristen wordt bezocht. Onterecht! Er zijn namelijk hoge bergen, prachtige grotten, majestueuze kastelen en histo...
 • ill180

  Matthijs en Rosa Geluk 

  Wij zijn Matthijs en Rosa Geluk en samen met onze kinderen Joas, Elena, Anna en Thijs zijn wij in februari 2016 uitgezonden naar de stad Chiclayo in Peru. Matthijs is daar in diens...
 • ill180

  Wereldwijd Jeugdwerk 

  De kerk kan niet zonder jongeren! Het is ons verlangen dat op elke plek in de wereld het evangelie met jongeren wordt gedeeld. Samen met partners uit verschillende landen denken we...
 • ill180

  Zendingswerkers in het Midden-Oosten 

  Het Midden-Oosten is de wereld van de islam. In veel landen is zendingswerk verboden. In verband met hun veiligheid staan de zendingswerkers in deze landen niet op de website....