Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

P1030999
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika
Omzien naar je naaste
10:27 - Voedselhulp

Somos Díaconos - diaconale training en projecten

Doelbedrag

€ 23.500

Waarom is dit project nodig?

De Presbyteriaanse kerk van Colombia wil graag dienstbaar zijn aan de mensen in en buiten de kerk. Door middel van een mooie cursus worden de kerken onderwezen over het belang van dienstbaarheid in hun eigen omgeving. Op veel plekken is er armoede en geweld. De GZB steunt lokale kerken in het opstarten van een eigen diaconaal project voor kwetsbare mensen. Dit jaar ligt de focus op het ondersteunen van Venezolaanse vluchtelingen.

CO.1.106 WAT_6038

Wat houdt het project in?

Door middel van de cursus ‘Somos Diáconos’ (‘Wij zijn diakenen’) wordt de Presbyteriaanse kerk voorbereid om gemeenten op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Het programma heeft grote impact in dit door geweld getekend land. Overal zijn Somos Diáconos-teams gevormd en projecten opgestart, zoals naschoolse activiteiten voor kin­deren in wijken met veel geweld en drugsproblematiek, douches en persoonlijke aandacht voor daklozen, ondersteuning van vluchtelingen uit o.a. Venezuela, sport- en spelactiviteiten om kinderen van de straat te houden en ze te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan en het uitdelen van manden met eten om zo de armste te ondersteunen. De kerken zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de programma’s. De GZB geeft een bijdrage aan de projecten als stimulans om vooral door te gaan met dit mooie diaconale werk.

Impact

'Op die manier is het mogelijk om een relatie op te bouwen.'

In Cordoba en Antioquia, twee departementen in Colombia, zijn drie presbyteriaanse kerken een voetbalschool begonnen. Lid zijn van een voetbalschool kost meestal veel geld, waardoor kinderen uit armere wijken geen lid kunnen worden. De kerk biedt het gratis aan. Twee keer per week vinden de trainingen plaats. Tijdens het spel leren kinderen normen en waarden: op het veld mag niet worden geslagen en mogen geen scheldwoorden worden gebruikt. Daarnaast leren ze ook dat ze moeten samenwerken. Ook de ouders komen af en toe kijken. Sommige ouders komen nu ook naar de predikant voor advies of voor gebed. Op die manier is het mogelijk om een relatie op te bouwen.

Partner: Iglesia Presbiteriana de Colombia Sinodo Reformada (IPCSR)

Projectcode: CO.1.106 (bij bankoverschrijving vermelden)

IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45

Doneer nu aan dit project!

*Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Projecten

Costarica CR.1 (5)verkle
Costa Rica
De kerk in Latijns-Amerika

Ouderen van de straat krijgen een thuis

3. ABRIL (3) GG.1.108 en PE.1.116 peru verkl
Peru
De kerk in Latijns-Amerika

Groene kerk in Peru

CO.1.105 - grote foto-2
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Opvang voor kinderen
in kansarme wijken in Bogota

CO.1.102
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Theologisch onderwijs FUSBC

CO. 1.101 IMG_7535
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Beurzen voor theologiestudenten

CO.1.100
Colombia
De kerk in Latijns-Amerika

Toerustingsprogramma 'Teología Vivencial'

PE.1.120 Peru DSC_0345
Peru
De kerk in Latijns-Amerika

Theologisch onderwijs in het Andesgebergte

PE.1.115 Peru DSC_0487
Peru
De kerk in Latijns-Amerika

Diaconaat en leiderschap

PE.1.114 Peru DSC_0405
Peru
De kerk in Latijns-Amerika

Nieuwe gemeentes in Peru