Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

NL.B.371 IMG_5215
Nederland
10:27 - Diaconaat dichtbij
Omzien naar je naaste

Diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen

Doelbedrag

€ 34.000

Waarom is dit project nodig?

Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Deze gemeenten willen hen helpen met hun zorgen en problemen. De mede- werkers van Evangelie & Moslims helpen met hun kennis en ervaring gemeenteleden en migranten om elkaar beter te begrijpen.

NL.B.371 Foto 2023_2

Wat houdt het project in?


Relatief veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Soms proberen familieleden die nog moslim zijn het huwelijk van de gelovige te verbreken en worden ze door hen financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis meer. Soms wordt een lening niet terugbetaald.

De medewerkers van stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden. Ook worden gemeenteleden geholpen migranten beter te begrijpen, wordt de verbinding versterkt met de plaatselijke kerk of wordt er met hen gezocht naar een kerk als ze die nog niet hebben gevonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

Impact

"Na vele jaren hebben we nu een vaste woonplaats en goede hulp gevonden en bouwen we met Gods hulp weer aan onze toekomst."

Partner:

Projectcode: NL.B.371 (bij bankoverschrijving vermelden)

IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45

Doneer nu aan dit project!

*Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.

Projecten

project-egypte
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Thuiszorg in Aswan

2023 Duitsland uitsnede
Duitsland
De kerk in Europa

Zomercollecte 2024: Pionieren in Duitsland

Foto bij TH.1.101 Koravit (1)
Thailand
De kerk in Azië

Zendingsexpeditie Isaan

Musa Kalu Nile Theological College
Egypte
De kerk in het Midden-Oosten

Studiebeurzen theologiestudenten Soedan

pinkstercollecte2024
Thailand
De kerk in Azië

In elk Thais dorp een kerk

B376-E&M-YouTube
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Inburgeren in twee koninkrijken

NL.B.375-E&M-Rabita23
Nederland
10:27 - Diaconaat dichtbij
Omzien naar je naaste

Conferenties voor nieuwe gelovigen

NL.B.374 IMG_5250 liggendeversie
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Werken aan herstel voor migrantenvrouwen

stichting GAVE Fotografie Gertjan van Ginkel 08-21 (100 van 335) (2)
Nederland
Omzien naar je naaste
10:27 - Diaconaat dichtbij

Van gevlucht naar geliefd