Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Afrika_jongen_raam

Wat ons
drijft

Het is ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie

Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade! Daarom is het ons verlangen dat iedereen in aanraking komt met het Evangelie. Daarin horen we Gods hart dat klopt van bewogenheid met mensen. Zoals Jezus in deze wereld kwam en mensen opzocht, geloven we dat de kerk geroepen is om er op uit te gaan. Om Zijn liefde in woord en daad te delen. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn, kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn.

Bosnië_portret_vrouw_met_hoofddoek
Pakistan_jongen_in_veld

Onze missie

We willen dat mensen over de hele wereld het Evangelie horen en God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en leven zoals God het heeft bedoeld.

Onze identiteit

De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in de gereformeerde traditie. Via de jarenlange inzet voor zending (sinds 1901) zijn we verbonden met een veelkleurig netwerk van kerken en gemeenschappen over de hele wereld.

De Geest verbindt

De Heilige Geest verbindt mensen met Christus, met Gods heil. De Geest verbindt mensen ook aan elkaar, in de gemeente, die het Lichaam van Christus is.

Gods genade voorop

We erkennen de realiteit van kwaad en zonde. Maar God blijft trouw aan Zijn schepping en laat mensen niet aan hun lot over. In de Naam van Jezus Christus ontvangen mensen vergeving en eeuwig leven.

Het Woord als tegenover

De Bijbel is het Woord van God, waardoor wij Hem leren kennen. Dat Woord toetst heel ons menselijke leven en plaatst het in het licht van het Koninkrijk van God.

Jezus centraal

Christus’ dood aan het kruis brengt verzoening voor de wereld. Zijn opstanding uit de dood is het begin van de nieuwe schepping, waarin Gods koningschap zichtbaar wordt.

Geroepen en gezonden

De navolging van Christus is een persoonlijke roeping voor elke christen, maar vindt altijd plaats in verbondenheid met een gemeenschap van discipelen.